Історія журналу

Одним з напрямів діяльності Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України  з моменту його створення є поширення знань з питань інтелектуальної власності в Україні. Сьогодні Інститут робить все можливе, аби задовольнити потребу суспільства в інформації щодо різних аспектів права та економіки інтелектуальної власності.

До 2005 року журнал випускався під назвою «Інтелектуальний капітал» (перший випуск – 13.02.2002 року). З 2005 року журнал виходить під назвою "Теорія і практика інтелектуальної власності".

До редакційної колегії журналу входять провідні вчені України та іноземних країн - фахівці з питань інтелектуальної власності.