Фінансування журналу

Видавець

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НAПрН України