Інформація про автора

Дідук, Алла, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Україна