Інформація про автора

Shtefan, Anna, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Україна