Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 5 (2019) ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО РЕЗУЛЬТАТУ ВИНАХОДУ (КОРИСНОЇ МОДЕЛІ) ПРИ ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОІВ Анотація   PDF
Олександр Жихарев
 
№ 1 (2017) ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОНОРСТВА ОРГАНІВ ТА ІНШИХ АНАТОМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЛЮДИНИ Анотація   PDF
Катерина Ільющенкова
 
№ 4 (2020) ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПЕРСПЕКТИВИ АКТИВІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ ПАРКІВ НА ШЛЯХУ ДО НЕОЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Олександр Бутнік-Сіверський
 
№ 6 (2019) ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ПОГЛЯД ЩОДО РОЗВИТКУ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА ШЛЯХУ ДО НЕОЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Олександр Бутнік-Сіверський
 
№ 6 (2018) Експертиза торговельних марок, які суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі Анотація   PDF
Тетяна Коваленко
 
№ 6 (2019) ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ: ОЗНАКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ Анотація   PDF
Анна Штефан
 
№ 5 (2018) Загальна характеристика захисту прав інтелектуальної власності в практиці Європейського суду з прав людини Анотація   PDF
Наталія Блажівська
 
№ 3 (2018) ЗАКОН УРСР «ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО» 1929 РОКУ Анотація   PDF
Володимир Дроб’язко
 
№ 2 (2018) ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ СРСР ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО 20-х рр.XX ст Анотація   PDF   Без заголовку
Володимир Дроб'язко
 
№ 4 (2020) ЗАСТОСУВАННЯ ДОКТРИНИ США «WORK MADE FOR HIRE» У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Олександр Довбиш
 
№ 2 (2020) ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ЕКВІВАЛЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИРІШЕННЯ ПАТЕНТНИХ СПОРІВ: АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОЇ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ Анотація   PDF
Олена Штефан
 
№ 4 (2019) Захист прав інтелектуальної власності Національною поліцією та МВС України Анотація   PDF
Володимир Криволапчук, Світлана Филь
 
№ 4 (2019) Зміна нормативної парадигми трансплантології в Україні: деякі аспекти Анотація   PDF
Христина Терешко
 
№ 3 (2019) Кіберзлочинність у сфері охорони здоров’я: реальність, що потребує захисту Анотація
Інна Волинець
 
№ 3 (2018) КЛЮЧОВІ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПАТЕНТНОЇ РЕФОРМИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я Анотація   PDF
Оксана Кашинцева
 
№ 5 (2019) КОМЕРЦІЙНЕ (ФІРМОВЕ) НАЙМЕНУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Тетяна Коваленко
 
№ 3 (2019) Компенсація за порушення авторського права і суміжних прав Анотація   PDF
Анна Штефан
 
№ 4 (2018) Концептуальні основи дослідження виконавчої влади в системі державної влади України Анотація   PDF
О. Дніпров
 
№ 5 (2019) КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ПРАВ НА КВАЛІФІКОВАНЕ ЗАЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ В УКРАЇНІ: РЕАЛЬНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ Анотація   PDF
Євгеній Компанець
 
№ 6 (2019) КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ: ПРОБЛЕМИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ Анотація   PDF
Анна Болотіна
 
№ 4 (2020) КУЛІНАРНІ ВИРОБИ ЯК НЕТИПОВІ ОБ’ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА Анотація   PDF
Ольга Улітіна
 
№ 2 (2019) Майнові інтереси виробників телевізійного формату Анотація   PDF
Надія Федорова
 
№ 3 (2020) МАЙНОВІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ОПІВ, СТВОРЕНІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ДОГОВОРОМ НА ВИКОНАННЯ НДДКТР Анотація   PDF
Юлія Осипова
 
№ 4 (2018) Малозначні спори та процедура ESCP: порівняльно-правовий аналіз Анотація   PDF
Олена Штефан
 
№ 5 (2019) МЕДІАЦІЯ: МІЖНАРОДНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД Анотація   PDF
Наталія Мінченко, Ніна Самоловова
 
51 - 75 з 198 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>