Про журнал

Галузь та проблематика

На шпальтах нашого журналу обговорюється широке коло питань теоретичного, практичного та методологічного характеру, ведуться наукові дискусії, висвітлюються вітчизняні та закордонні новини у сфері інтелектуальної власності та інноваційної діяльності.

Процес рецензування

Надісланні статті проходять подвійне анонімне рецензування. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті або використовувати знання про зміст статті до її опублікування. Рецензування відбувається на засадах конфіденційності. В процесі розгляду статті рецензент має орієнтуватися на вимоги Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics, COPE) та досвід роботи провідних наукових співтовариств. Рецензія відображає такі питання: чи відповідає назва змістові статті; чи має стаття певну новизну; чи дотримано у статті науковий рівень; чи доцільна публікація статті з урахуванням наявної на момент рецензування літератури; якими є позитивні сторони та недоліки статті, які виправлення та доповнення мають бути внесені автором (за необхідності). Рецензент направляє зауваження редакції, яка потім пересилає їх авторові. Після отримання зауважень рецензента, автор повинен виправити недоліки у встановлений термін. У випадку незгоди з зауваженнями рецензента, автор має надати обґрунтоване заперечення.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Одним з напрямів діяльності Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України  з моменту його створення є поширення знань з питань інтелектуальної власності в Україні. Сьогодні Інститут робить все можливе, аби задовольнити потребу суспільства в інформації щодо різних аспектів права та економіки інтелектуальної власності.

До 2005 року журнал випускався під назвою «Інтелектуальний капітал» (перший випуск – 13.02.2002 року). З 2005 року журнал виходить під назвою "Теорія і практика інтелектуальної власності".

До редакційної колегії журналу входять провідні вчені України та іноземних країн - фахівці з питань інтелектуальної власності.