Редакційний штат

Редактор

  1. Надія Вікторівна Федорова, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Україна