Редакційний штат

Головний редактор
Штефан Анна Сергіївна
доктор юридичних наук
старший дослідник
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України (Україна)
Scopus ID Web of Science ID ORCID

Заступник головного редактора
Дорошенко Олександр Федорович
кандидат юридичних наук
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України (Україна)
Scopus ID Web of Science ID ORCID

 

Члени редакційної колегії:

Андрощук Г. О., кандидат економічних наук, доцент, НДІ інтелектуальної власності (Україна)
Scopus ID Web of Science ID ORCID

Армаза-Армаза Е. Х., доктор філософії (право), доцент, Університет Деусто (Іспанія)
Scopus ID Web of Science ID ORCID

Бакалінська О. О., доктор юридичних наук, професор, МЗС України (Україна)
Scopus ID Web of Science ID ORCID

Бутнік-Сіверський О. Б., доктор економічних наук, професор, Національний університет харчових технологій (Україна)
Scopus ID Web of Science ID ORCID

Горська К. О., доктор наук з соціальних комунікацій, доцент, КНУ імені Тараса Шевченка (Україна)
Scopus ID Web of Science ID ORCID

Гургула О., доктор філософії (право), Університет Брунеля (Великобританія)
Scopus ID Web of Science ID ORCID

Капіца Ю. М., доктор юридичних наук, Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України (Україна)
Scopus ID Web of Science ID ORCID

Кашинцева О. Ю., кандидат юридичних наук, доцент, НДІ інтелектуальної власності (Україна)
Scopus ID Web of Science ID ORCID

Коваль І. Ф., доктор юридичних наук, професор, ДНУ імені Василя Стуса (Україна)
Scopus ID Web of Science ID ORCID

Кодинець А. О., доктор юридичних наук, професор, КНУ імені Тараса Шевченка (Україна)
Scopus ID Web of Science ID ORCID

Михайлюк Г. О., доктор юридичних наук, доцент, народний депутат України (Україна)
Scopus ID Web of Science ID ORCID

Оприск Л., доктор філософії (право), доцент, Університет Бергена (Норвегія)
Scopus ID Web of Science ID ORCID

Орлюк О. П., доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (Україна)
Scopus ID Web of Science ID ORCID

Ріхтер Г., доктор філософії (право), Інститут інновацій та конкуренції Макса Планка (Німеччина)
Scopus ID Web of Science ID ORCID

Сенюта І. Я., доктор юридичних наук, професор, ЛНМУ імені Данила Галицького (Україна)
Scopus ID Web of Science ID ORCID

Штефан О. О., доктор юридичних наук, професор, НДІ інтелектуальної власності (Україна)
Scopus ID Web of Science ID ORCID