DOI: https://doi.org/10.33731/12019.162746

Інтелектуальна власність в оборонній сфері

Олександр Зайківський, Олександр Оністрат

Анотація


Розглянуто законодавство України, що визначає державну політику в оборонній сфері, стосовно врегулювання питань щодо забезпечення реалізації прав інтелектуальної власності в процесі підвищення обороноздатності держави. Вказано на необхідність удосконалення законодавства щодо чіткого визначення всіх можливих порушень зазначених прав і забезпечення невідворотності покарання за здійснення порушень прав інтелектуальної власності.


Ключові слова


інтелектуальна власність; оборонна сфера; об’єкти права інтелектуальної власності; порушення прав інтелектуальної власності; озброєння та військова техніка; військово-технічне співробітництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-вр.

Про оборону України: Закон України від 06.12.1991 року № 1932. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/1932-12.

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 01.06.2010 року № 2411. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2411-17/paran163#n163.

Про Стратегію сталого розвитку «Україна — 2020» Указ Президента України від 12.01.2015 року № 5. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 06.05.2015 року «Про Стратегію національної безпеки України»

Указ Президента України від 26.05.2015 року № 287. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.09.2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України» Указ Президента України від 24.09.2015 року № 555. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/555/2015.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 04.03.2016 року. «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України» Указ Президента України від 14.03.2016 року № 92. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/92/2016.

Про державне оборонне замовлення: Закон України від 03.03.1999 року № 464. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/464-14.

Питання державного оборонного замовлення: постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 року № 464. URL: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1084-2004-п.

Про затвердження Положення про порядок надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю: постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.1998 року № 838. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/838-98-%D0%BF.

Про національну безпеку України Закон України від 21.06.2018 № 2469. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.

Цивільний кодекс України, прийнятий 16.01.2003 року. Голос України. 2003. № 45. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print1452597396210285.

Господарський кодекс України, прийнятий 16.01.2003 року. Голос України. 2003. № 49. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Податковий кодекс України, прийнятий 02.12.2010 року. Голос України. 2010. № 229-230. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних: Закон України від 16.03.2017 року № 1951. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1951-19.

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України від 14.09.2006 року № 143. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/143-16

Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 року № 3792. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12.

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 року № 3687. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/3687-12.

Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.1993 року № 3688. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/3688-12.

Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем: Закон України від 05.11.1997 року № 621. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/621/97-%D0%B2%D1%80.

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 року № 3689. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3689-12.

Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України від 16.06.1999 року № 752. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/752-14.

Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 року № 3855. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855/94-вр.

Кодекс України про адміністративні правопорушення, прийнятий 07.12.1984 року. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/8074-10.

Кримінальний кодекс України, прийнятий 05.04.2001 року. Голос України. 2001. № 107. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1452597396210285.

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України від 14.09.2006 року № 143. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/143-16.

Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 року № 848. URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-19.

Податковий кодекс України, прийнятий 02.12.2010 року № 2755. Відомості Верховної Ради України, 2011, № 13–14, № 15–16. № 17. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print.

Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних: Закон України від 16.03.2017 року № 1951. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1951-19.