НОВИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Ганна Юдіна науковий співробітник сектору узагальнення експертної та судової практики Центру експертних досліджень НДІ інтелектуальної власності НАПрН України https://orcid.org/0000-0001-7932-8858

DOI:

https://doi.org/10.33731/62020.233956

Анотація

Ключові слова: обсяг правової охорони, інформований користувач, загальне враження, ступінь свободи автора, зареєстрований промисловий зразок, незареєстрований промисловий зразок

У статті проведено порівняльній аналіз норм Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» в редакції від 14.10.2020 р. та норм зазначеного закону в редакції від 05.12.2012 р., у результаті якого встановлено, що норми закону в редакції від 05.12.2012 р. щодо правовідносин, повʼязаних з установленням обсягу правової охорони та факту використання промислового зразка у виробі або пізніше зареєстрованому промисловому зразку, а також вимоги, що висуваються до засобів, з допомогою яких встановлюється обсяг правової охорони, суттєво відрізняються від норм закону в редакції від 14.10.2020 р.

Посилання

1. Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15.12.1993 року № 3688-XII : станом на 14.10.2020 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12/ed20201014#n59.

2. Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15.12.1993 року № 3688-XII : станом на 05.12.2012 року. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3688-12.

3. Правила складання та подання заявки на промисловий зразок від 18.02.2002 року № 110 : станом на 11.01.2006 року. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0226-02/print.

========================================================

1. Pro okhoronu prav na promyslovi zrazky : Zakon Ukrainy vid 15.12.1993 roku № 3688-XII : stanom na 14.10.2020 roku.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12/ed20201014#n59.

2. Pro okhoronu prav na promyslovi zrazky : Zakon Ukrainy vid 15.12.1993 roku № 3688-XII : stanom na 05.12.2012 roku.

URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3688-12.

3. Pravyla skladannia ta podannia zaiavky na promyslovyi zrazok vid 18.02.2002 roku № 110 : stanom na 11.01.2006 roku.

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0226-02/print.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-11

Номер

Розділ

Статті