ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПАРКУ ПОЛЬЩІ

Автор(и)

  • Тетяна Постригань кандидат юридичних наук, доцент Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, адвокат https://orcid.org/0000-0002-5975-0442

DOI:

https://doi.org/10.33731/62020.234057

Анотація

Ключові слова: технологічний, науковий парк, наука, правове регулювання, високі
технології, інновація

Стаття розкриває важливі правові аспекти створення та діяльності інноваційного
парку Польщі, створення та діяльності науково-технологічних парків. Автором розгля-
нуто законодавство Польщі з питань діяльності наукових та технологічних парків, тех-
нологічних інновацій, податкових та інших пільг.
Автором простежується розвиток законодавства, що регулює діяльність наукових та
технологічних парків Польщі. Розглянуті інноваційні структури, їх особливості.
Проведено аналіз досліджень вчених щодо державно-правового регулювання вищої осві-
ти, дослідних закладів, наукових парків.
Охарактеризовано сучасний стан та тенденції діяльності наукових та технологічних
парків Польщі.

Посилання

1.      Глібко С. В. Правове регулювання діяльності наукового парку як суб’єкта  національної інноваційної системи. Право та інновації № 4 (20) 2017. С. 15−27.

2.      Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji. URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20020410363/U/D20020363Lj.pdf.

3.      Główny Urząd Statystyczny [Електронний ресурс]. URL: http://stat.gov.pl/

cps/rde/xbcr/wroc/Dzialalnosc_badawcza_i_rozwojowa.pdf.

4.      Мединська Т. В., Черевата Р. Ю. Податкове стимулювання інноваційної діяльності в Україні та Польщі в умовах європейського вибору. Економіка і суспільство. Випуск # 13 / 2017. С. 1149−1156.

5.      Poland: Tax exemption for venture capital funds aims to foster innovation [Електронний ресурс]. URL: https://www.dlapiper.com/sv/sweden/insights/publications/2016/05/.

6.      Шляхи розвитку укр. науки Інформаційно-аналітичний бюлетень. Додаток до журналу «Україна: події, факти, коментарі.» № 5 (126) травень 2016. [Електронний ресурс]. URL: http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/stymuly.pdf.

7.      [Електронний ресурс]. URL: https://bbn.uksw.edu.pl/node/332.

8.      [Електронний ресурс]. URL: https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,

411269,resort-nauki-przedstawil-biala-ksiege-innowacji.html.

9.      [Електронний ресурс]. URL: http://obywatelenauki.pl/2016/10/komentarz-on-do-bialej-ksiegi-innowacji/.

10.    Act of 20 October 1994 on Special Economic Zones [Електронний ресурс].

URL: http://invest-ksse.com/acts of law,22.

11.    [Електронний ресурс]. URL: https://www.worldfzo.org/Portals/0/

OpenContent/Files/487/Poland_FreeZones_Atlas.pdf.

12.    Ткач С. М. Розвиток інноваційної інфраструктури України та Польщі. 92 Випуск 3 (119), м. Львів.

13.    Куриляк Є. Ю. Кластерні форми організації виробництва у глобальній економіці. Дис. на здобуття наукового ступеня к. е. н. Тернопіль – 2015. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/749/1/14.10.2015_disertacya_kurilyak-ye.yu.pdf.

=========================================

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-11

Номер

Розділ

Статті