ДОСВІД КРАЇН ЄС ЩОДО ЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ПАТЕНТУВАННЯ БІОТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ МЕДИЦИНИ І ФАРМАЦІЇ

Автор(и)

  • Олена Пономарьова старший науковий співробітник відділу промислової власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, кандидат юридичних наук https://orcid.org/0000-0002-8232-3748

DOI:

https://doi.org/10.33731/22021.236528

Анотація

Ключові слова: патентування, етика, біотехнологічні винаходи, медицина, фармація, здоров’я

У статті проведено дослідження щодо патентування біотехнологічних винаходів у
сфері медицини і фармації. Проаналізовано позитивні аспекти біотехнологій у вказаній
сфері, які дають можливість хворим людям будь-якої нозології отримати шанс на життя
та (або) вирішити проблеми зі здоров’ям за допомогою сучасних прогресивних наукових
досягнень у медицині та фармації. Однак сучасні біотехнологічні досягнення ставлять
перед винахідниками вимоги дотримання критеріїв етичності та соціального сприйнят-
тя винаходів, створених за допомогою генної інженерії, живої матерії тощо.

Список використаних джерел:

1.       European Patent Office URL: https://www.epo.org/news-events/in-focus/biotechnology-patents.html.

2.       Директиви 98/44/ЄС Європейського парламенту та Ради від 6 липня 1998 року про правовий захист біотехнологічних винаходів. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31998L0044.

3.       Healthcare technologies in the age of coronavirus.

URL: https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2020/healthcare-and-life-sciences.html.

4.       Що таке цукровий діабет та як він виникає?

URL: https://mcplus.com.ua/shho-take-czukrovyj-diabet-ta-yak-vin-vynykaye/.

5.       The German Patent and Trade Mark Office (DPMA). URL: https://www.dpma.de/english/patents/patent_protection/protection_requirements/biotechnology_and_patents/index.html.

6.       Patentgesetz. URL: https://dejure.org/gesetze/PatG/1a.html.

7.       The Ethics of Patenting Coronavirus Cures. URL: https://ip.com/blog/the-ethics-of-patenting-coronavirus-cures/.

======================

1.       European Patent Office URL: https://www.epo.org/news-events/in-focus/biotechnology-patents.html.

 

2.       Dyrektyvy 98/44/IeS Yevropeiskoho parlamentu ta Rady vid 6 lypnia 1998 roku pro pravovyi zakhyst biotekhnolohichnykh vynakhodiv. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31998L0044.

3.       Healthcare technologies in the age of coronavirus.

URL: https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2020/healthcare-and-life-sciences.html.

4.       Shcho take tsukrovyi diabet ta yak vin vynykaie?

URL: https://mcplus.com.ua/shho-take-czukrovyj-diabet-ta-yak-vin-vynykaye/.

5.       The German Patent and Trade Mark Office (DPMA). URL: https://www.dpma.de/english/patents/patent_protection/protection_requirements/biotechnology_and_patents/index.html.

6.       Patentgesetz. URL: https://dejure.org/gesetze/PatG/1a.html.

7.       The Ethics of Patenting Coronavirus Cures. URL: https://ip.com/blog/the-ethics-of-patenting-coronavirus-cures/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06

Номер

Розділ

Статті