РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

  • Олександр Зайківський старший науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7377-9276
  • Олександр Оністрат старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5730-6738

DOI:

https://doi.org/10.33731/52021.244518

Анотація

Ключові слова: обороноздатність, інтелектуальна власність, нормативно-правове
забезпечення

Розглянуто основні положення законодавства України, що визначає державну полі-
тику у сфері національної безпеки та оборони, стосовно врегулювання питань забезпе-
чення обороноздатності держави. Досліджено роль інтелектуальної власності в усіх скла-
дових системи забезпечення обороноздатності України. Зазначено важливість забезпе-
чення охорони інтелектуальної власності в процесі здійснення заходів з підвищення обо-
роноздатності держави та необхідність удосконалення відповідного законодавства.
Запропоновано рекомендації з удосконалення нормативно-правового забезпечення
національної безпеки та оборони з метою вирішення проблемних питань інтелектуаль-
ної власності в цій сфері.

Список вокористаних джерел

1.       Конституція України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/254% D0%BA/96-вр.

 

2.       Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 № 2469. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.

 

3.       Полтораков О. Ю. Національна безпека в дефініційних вимірах Стратегічні пріоритети. № 4 (17), 2010 р.

 

4.       Колпаков В. К. Адміністративне право України. Навчальний посібник. Київ: Юрінком Інтер. 544 c. 2004.

 

5.       Про оборону України : Закон України від 06.12.1991 р. № 1932.

 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12.

 

6.       Ситник Г. П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади) : підручник. Київ : НАДУ, 2012. 544 с.

 

7.       Горбулін В. П., Свергунов О. О. Концептуальні підходи до вдосконалення військово-технічної та оборонно-промислової політики України. Стратегічні пріоритети. № 1. 2013 р. С. 110−119.

 

8.       Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року «Про Стратегію воєнної безпеки України» : Указ Президента України від 25.03.2021 р. № 121/2021

 

URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212021-37661.

 

9.       Бегма В. М. Військово-технічна та оборонно-промислова політика України в сучасних умовах : аналіт. доп. / В. М. Бегма, О. О. Свергунов; упоряд. В. М. Маркелов, [за заг. ред. В. М. Бегми]. Київ : НІСД, 2013. 112 с.

 

URL: http://www.niss.gov.ua.

 

10.     Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України : аналіт. доп. / О. В. Собкевич, А. І. Сухоруков, А. В. Шевченко [та ін.] ; за ред. Я. А. Жаліла. Київ : НІСД, 2014. 152 с. (Сер. «Економіка», вип. 15).

 

11.     Горбулін В. П. Україна потребує нової воєнно-технічної політики. URL:  http:// defense-ua.com/rus/hotnews/?id=30647&prn=yes.

 

12.     Оборонна політика України на початку ХХІ століття : аналіт. доп. / В. М. Бегма, О. С. Александров, В. М. Маркелов [та ін.] ; за ред. О. В. Литвиненка. Київ : НІСД, 2010. 72 с.

 

13.     Бутнік-Сіверський О. Б. Теоретичні засади нейтралізації внутрішніх та зовнішніх джерел загроз національній безпеці під впливом розвитку сфери інтелектуальної власності за цільовою спрямованістю синапсу. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2020. № 1. С. 50−65.

 

14.     Розвиток промислового потенціалу України в процесі післякризового відновлення / О. В. Собкевич, А. І. Сухоруков, В. Г. Савенко [та ін.] ; за заг. ред. Я. А. Жаліла. Київ : НІСД, 2010.  С. 24.

 

15.     Чигирин К. Є. Роль інтелектуальної власності в розвитку держави. Ефективна економіка. 2015. № 6.

 

URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4165.

 

16.     М. Солощук, М. Капінос, Е. Лерантович. Економічні аспекти комерціалізації інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність. 2008. № 12; 2009. № 1.

 

17.     Єременко А. В. Проблеми комерціалізації інтелектуальної власності в умовах інтернаціоналізації світової економіки. Актуальні проблеми інтелектуальної власності : матеріали виступів IX Міжн. наук.-практ. конф. 5−9.09. 2005.

 

18.     Давимука С. Інтелектуальна власність в інноваційному розвитку економіки України: стан та прогнозні оцінки. Інтелектуальна власність 2010. № 12.

 

19.     URL: https://ukrpatent.org/uk/articles/statistics.

 

20.     Інноваційний розвиток в Україні: наявний потенціал і ключові проблеми його реалізації. Аналітична доповідь центру Разумкова. Національна безпека і оборона. 2004. № 7.

 

21.     Ожеван М. А. Національна конкурентна розвідка у глобалізованому світі: нові виклики та загрози на тлі «казусу Сноудена». Стратегічні пріоритети. 2013. № 4 (29).

 

22.     Демидов Б., Величко А., Волощук И. Тайный фронт. Національна безпека України. 2005. № 7–8.  С. 17–23.

 

23.     Ткачук Т. Характерні особливості конкурентної розвідки та промислового шпигунства. Персонал. Вип. № 2/2007.

 

24.     Ткачук Т. Ю. Конкурентна розвідка. Київ : НА СБ України, 2009. 272 с.

 

25. Жарінова А., Мосов С. Промислове шпигунство у системі світової конкуренції: історичні події та факти. Інтелектуальна власність. 2009. № 3.

 

26.     Nokia подала в суд на Apple через порушення патентних прав.

 

URL: http://zaxid.net/news/showNews.do?nokia_podala_v_sud_na_apple_.

 

27.     Samsung оштрафували на $400 мільйонів.

 

URL: https://economics.unian.ua/finance/10156082-patentna-viyna-samsung-oshtrafuvali-na-400-milyoniv.html.

 

28.     «Антонов» отсудил у российского авиазавода «Авиакор» почти $3 млн.

 

URL: https://censor.net/ru/news/399637/antonov_.

 

29.     Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2016 році». Київ : НІСД, 2016. 688 с. Електронна версія: www.niss.gov.ua.

 

30.     Україна в списку країн, які мають проблеми з інтелектуальною власністю — Єврокомісія.

 

URL: https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/10/655639/.

 

31.     Проблеми і пріоритети формування інноваційної моделі розвитку економіки України / Я. А. Жаліло, С. І. Архієреєв, Я. Б. Базилюк [та ін.]. Київ : НІСД, 2005. С. 3.

 

32.     Савенко В. Г. Загрози економічній безпеці України у сфері інтелектуальної власності. Стратегічна панорама. 2009. № 4. С.109−118.

 

33.     Про засади внутрішньої і зовнішньої політики : Закон України від 01.07.2010 р. № 2411. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17.

 

34.     Шевченко О. В. Проблемні питання розвитку науково-технологічного потенціалу ОПК України. Стратегічні пріоритети. 2010. № 4 (17). С. 103−108.

 

35.     Єфетова К. Ф., Завгородня М. Ю. Вплив потенціалу оборонно-промислового комплексу на розвиток високотехнологічного виробництва національної економіки. Стратегічна панорама 2010. № 1 (38). С. 116−127.

 

36      Оборонно-промисловий комплекс України потребує чіткої стратегії розвитку. URL: http:// www.uspp.org.ua/news/1466.oboronno-promisloviy-kompleks-ukraini- potrebu-chitkoi-strategii-rozvitku.htm.

 

37.     Свергунов О. О. Стратегічне планування військово-технічної політики: світовий досвід. Стратегічні пріоритети. 2013.  № 3 (28). С. 128−137.

 

38.     Питання державного оборонного замовлення : Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 р. № 464.

 

URL: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1084-2004-п.

 

39.     URL: glavcom.ua; hromadske.ua; tyzhden.ua; ukraine.segodnya.ua; hronika.info; ua.racurs.ua; 112.ua112.ua; https://socportal.info; informnapalm.org; ukranews.com; expres.ua; newsyou.info; strana.ua; www.pravda.com.ua; zik.ua; hronika.info; lenta.ua; www.facenews.ua; http://u-news.com.ua; https://gazeta.ua; https://kriminal.tv; https://shotam.info; https://mil.in.ua; https://www.radiosvoboda.org.

 

40.     Країна, здатна створити «Кольчугу», може впевнено дивитися в майбутнє. URL: https://dt.ua/SCIENCE/krayina,_zdatna_stvoriti_kolchugu.

 

41.     Був опублікований патент на Український танк T-Rex.

 

URL: https://uprom.info/news/vpk/buv-opublikovaniy-patent-na-tank-t-rex/.

 

42.     В Україні розробили нову зенітну ракету. URL: https://gazeta.ua/articles/

 

donbas/_v-ukrayini-rozrobili-novu-zenitnu-raketu/837735.

 

43.     Електронні гармати, супутники: показали ТОП військових винаходів України. URL: https://gazeta.ua/articles/donbas/_elektronni-garmati-suputniki-pokazali-top-vijskovih-vinahodiv-ukrayini/903419.

 

44.     Андрощук Г. Захист результатів інтелектуальної діяльності в оборонно-промисловому комплексі України: стан та проблеми.

 

URL: https://cacds.org.ua/?p=2413.

 

45.     Про державну таємницю : Закон України від 21.09.99 № 1079.

 

 URL: http://zakon.rada.gov.ua.

 

46.     Зайківський О. Б., Оністрат О. А. Можливі порушення прав інтелектуальної власності при розробленні озброєння та військової техніки. Теорія і практика інтелектуальної власності.  2017. №  4.. С. 38−48.

 

47.     В Україні досі не розв’язано проблему роялті для розробників ОВТ.

 

URL: http://opk.com.ua.

 

48.     Бегма В. М., Мокляк С. П., Толочний Ю. В. Офсетна практика в системі ВТС України як чинник забезпечення економічної безпеки держави. Стратегічні пріоритети. 2010. № 4 (17). С. 100−103.

 

49      Актуальні проблеми реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері. Вип. 27 / за заг. ред. В. П. Горбуліна. Київ : ДП  НВЦ «Євроатлантикінформ». 2006. 192 с.

 

50.     Про заходи щодо вдосконалення військово-технічного співробітництва України з іноземними державами : Указ Президента України від 21.04.99 № 422. URL: http://zakon3.rada.gov.ua.

 

51.     Экономичнее, мощнее и дешевле аналогов. URL: https://censor.net.ua/

 

video_news/3085765/ekonomichnee_moschnee_i_deshevle_analogov.

 

52.     Щеглюк Б. П. Експорт військових технологій у контексті забезпечення національної безпеки України. Стратегічні пріоритети. 2014. № 1 (30). С. 150−157.

 

53.     Горбулін В. П. Системно-концептуальні засади стратегії національної безпеки України / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський. Київ , ДП НВЦ «Євроатлантикінформ». 2007. 592 с.

 

54.     Жаліло Я. А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика : монографія. Київ : НІСД, 2003. 368 с.

 

55.     Бадрак В. В. Експорт XXI: ставки на технології. Дзеркало тижня. 2003. № 2.

 

56.     Украина делится технологиями с США.

 

URL: http://www.expert.ua/novosti/0/290-ukraina-delitsya-tehnologiyami-s-ssha-eks-zamestitel-nachalnika-genshtaba-vsu--video-.

 

57.     Військово-технічне співробітництво в умовах глобалізації: український вимір : зб. мат-лів круглого столу / В. М. Бегма ; за заг. ред. О. В. Литвиненка. Київ : НІСД, 2011. 80 с.

 

58.     Офсетна політика держав в умовах глобалізації. Оцінки та прогнози : монографія / В. М. Бегма, С. П. Мокляк, О. О. Свергунов, Ю. В. Толочний ; за заг. ред. В. М. Бегми. Київ : НІСД, 2011. 352 с.

 

59.     Боднарчук Р. В. Пріоритети інвестиційно-інноваційної політики в оборонно-промисловому комплексі України. Стратегічні пріоритети. 2011. № 3 (20). С. 102−110.

 

60.     Бадрак В. Офсетная тропа на запад / В. Бадрак, С. Згурець. Зеркало недели. 2008. 8–14 марта. URL: http://www.zn.kiev.ua/1000/1550/62307/.

 

61.     Бегма В. М., Мокляк С. П., Свергунов О. О. Розвиток оборонної промисловості України та проблемні питання офсетної політики. Стратегічні пріоритети. 2012. № 2 (23). С. 173−180.

 

62.     Демидов Б. А. Системно-концептуальные основы деятельности в военно-технической области : в 3-х кн. Кн. 2. Организационно-методические основы деятельнос-ти в военно-технической области / под ред. Б. А. Демидова ; Ф. Величко, И. В. Волощук. Київ : Технологічний парк., 2006. 1152 с. 128 ил.

 

63.Про затвердження Порядку укладення компенсаційних (офсетних) договорів та видів компенсацій, що можуть надаватися за компенсаційними (офсетними) договорами : Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 432. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/432-2011-%D0%BF#Text.

 

64.     Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

 

65.     Угода про співробітництво у сфері науки і технологій між Україною та Європейським Співтовариством.

 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_194.

 

66.     Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій : Закон України від 15.04.2009 р. № 1262. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1262-17.

 

67.     Охорона інтелектуальної власності у військово-технічній сфері / Зайківський О. Б. та ін. : монографія. К.иїв. ВД  Дмитра Бураго. 2015. 560 с.

 

68.     Зайківський О. Б., Оністрат О. А. Особливості охорони інтелектуальної власності при військово-технічному співробітництві. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2016. № 5. С. 5−16.

 

69.     Міждержавні угоди України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main.

 

70.     Питання передачі науково-технічної продукції  до капіталу спільного українсько-бразильського підприємства бінаціональної компанії  «Алкантара Циклон Спейс» : Постанова Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 р.  № 3. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/243240482.

 

71.     Зайківський О. Б., Оністрат О. А. Порушення прав інтелектуальної власності при військово-технічному співробітництві. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2017. № 5. С. 32−43.

 

72.     Верховний суд відправив за ґрати китайського шпигуна: крав ракетні технології.  URL: https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/28/7264465/.

 

73      Семененко О. М., Бойко Р. В., Водчиць О. Г., Добровольський Ю. Б., Бердочник Д. В., Ярошенко А. В. Основні методологічні аспекти воєнно-економічного забезпечення обороноздатності держави: теорія та практика. Системи озброєння і військова техніка. 2017, № 3 (51). С. 165−175.

 

74.     Ліпкан В. А.  Національна безпека України : навчальний посібник. 2009. Київ : КНТ. 576 с.

 

75.     Концептуальні засади розвитку системи забезпечення національної безпеки України : аналіт. доп. / О. О. Резнікова, В. Ю. Цюкало, В. О. Паливода, С. В. Дрьомов, С. В. Сьомін. Київ : НІСД, 2015. 58 с.

 

URL: http://www.niss.gov.ua.

 

76.     Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю : наказ СБУ від 12.08.05 № 440. URL: https://zakon.rada.gov.ua.

 

77.     Свергунов О. О. Тенденції розвитку оборонної промисловості в умовах глобалізації. Стратегічні пріоритети. 2012. № 1 (22). С. 154−160.

 

78.     Цибульов П. М. Розподіл майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності, що створені з використанням державних коштів. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. Випуск 1, Том 2. Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія», Київ. 2012.

 

79.     Становлення і розвиток недержавних суб’єктів сектору безпеки України (система безпеки підприємництва) : аналіт. доп. / В. В. Крутов, В. Г. Пилипчук ; за ред. О. О. Котелянець. Київ : НІСД, 2011. 136 с.

 

 

1.       Konstytutsiia Ukrainy. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/254% D0%BA/96-vr.

 

2.       Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 21.06.2018  № 2469. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.

 

3.       Poltorakov O. Yu. Natsionalna bezpeka v definitsiinykh vymirakh Stratehichni priorytety. № 4 (17), 2010 r.

 

4.       Kolpakov V. K. Administratyvne pravo Ukrainy. Navchalnyi posibnyk. Kyiv : Yurinkom Inter. 544 c. 2004.

 

5.       Pro oboronu Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 06.12.1991 r. № 1932.

 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12.

 

6.       Sytnyk H. P. Derzhavne upravlinnia u sferi natsionalnoi bezpeky (kontseptualni ta orhanizatsiino-pravovi zasady) : pidruchnyk. Kyiv : NADU, 2012. 544 s.

 

7.       Horbulin V. P., Sverhunov O. O. Kontseptualni pidkhody do vdoskonalennia viiskovo-tekhnichnoi ta oboronno-promyslovoi polityky Ukrainy. Stratehichni priorytety. № 1. 2013 r. S. 110−119.

 

8.       Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 25 bereznia 2021 roku «Pro Stratehiiu voiennoi bezpeky Ukrainy» : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 25.03.2021 r. № 121/2021

 

URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212021-37661.

 

9.       Behma V. M. Viiskovo-tekhnichna ta oboronno-promyslova polityka Ukrainy v suchasnykh umovakh : analit. dop. / V. M. Behma, O. O. Sverhunov; uporiad. V. M. Markelov, [za zah. red. V. M. Behmy]. Kyiv : NISD, 2013. 112 s.

 

URL: http://www.niss.gov.ua.

 

10.     Innovatsiinyi rozvytok promyslovosti yak skladova strukturnoi transformatsii ekonomiky Ukrainy : analit. dop. / O. V. Sobkevych, A. I. Sukhorukov, A. V. Shevchenko [ta in.] ; za red. Ya. A. Zhalila. Kyiv : NISD, 2014. 152 s. (Ser. «Ekonomika», vyp. 15).

 

11.     Horbulin V. P. Ukraina potrebuie novoi voienno-tekhnichnoi polityky. URL:  http:// defense-ua.com/rus/hotnews/?id=30647&prn=yes.

 

12.     Oboronna polityka Ukrainy na pochatku KhKhI stolittia : analit. dop. / V. M. Behma, O. S. Aleksandrov, V. M. Markelov [ta in.] ; za red. O. V. Lytvynenka. Kyiv : NISD, 2010. 72 s.

 

13.     Butnik-Siverskyi O. B. Teoretychni zasady neitralizatsii vnutrishnikh ta zovnishnikh dzherel zahroz natsionalnii bezpetsi pid vplyvom rozvytku sfery intelektualnoi vlasnosti za tsilovoiu spriamovanistiu synapsu. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2020. № 1. S. 50−65.

 

14.     Rozvytok promyslovoho potentsialu Ukrainy v protsesi pisliakryzovoho vidnovlennia / O. V. Sobkevych, A. I. Sukhorukov, V. H. Savenko [ta in.] ; za zah. red. Ya. A. Zhalila. Kyiv : NISD, 2010.  S. 24.

 

15.     Chyhyryn K. Ye. Rol intelektualnoi vlasnosti v rozvytku derzhavy. Efektyvna ekonomika. 2015. № 6.

 

URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4165.

 

16.     M. Soloshchuk, M. Kapinos, E. Lerantovych. Ekonomichni aspekty komertsializatsii intelektualnoi vlasnosti. Intelektualna vlasnist. 2008. № 12; 2009. № 1.

 

17. Ieremenko A. V. Problemy komertsializatsii intelektualnoi vlasnosti v umovakh internatsionalizatsii svitovoi ekonomiky. Aktualni problemy intelektualnoi vlasnosti : materialy vystupiv IX Mizhn. nauk.-prakt. konf. 5−9.09. 2005.

 

18.     Davymuka S. Intelektualna vlasnist v innovatsiinomu rozvytku ekonomiky Ukrainy: stan ta prohnozni otsinky. Intelektualna vlasnist 2010. № 12.

 

19.     URL: https://ukrpatent.org/uk/articles/statistics.

 

20.     Innovatsiinyi rozvytok v Ukraini: naiavnyi potentsial i kliuchovi problemy yoho realizatsii. Analitychna dopovid tsentru Razumkova. Natsionalna bezpeka i oborona. 2004. № 7.

 

21.     Ozhevan M. A. Natsionalna konkurentna rozvidka u hlobalizovanomu sviti: novi vyklyky ta zahrozy na tli «kazusu Snoudena». Stratehichni priorytety. 2013. № 4 (29).

 

22.     Demydov B., Velychko A., Voloshchuk Y. Tainыi front. Natsionalna bezpeka Ukrainy. 2005. № 7–8.  S. 17–23.

 

23.     Tkachuk T. Kharakterni osoblyvosti konkurentnoi rozvidky ta promyslovoho shpyhunstva. Personal. Vyp. № 2/2007.

 

24.     Tkachuk T. Yu. Konkurentna rozvidka. Kyiv : NA SB Ukrainy, 2009. 272 s.

 

25. Zharinova A., Mosov S. Promyslove shpyhunstvo u systemi svitovoi konkurentsii: istorychni podii ta fakty. Intelektualna vlasnist. 2009. № 3.

 

26.     Nokia podala v sud na Apple cherez porushennia patentnykh prav.

 

URL: http://zaxid.net/news/showNews.do?nokia_podala_v_sud_na_apple_.

 

27.     Samsung oshtrafuvaly na $400 milioniv.

 

URL: https://economics.unian.ua/finance/10156082-patentna-viyna-samsung-oshtrafuvali-na-400-milyoniv.html.

 

28.     «Antonov» otsudyl u rossyiskoho avyazavoda «Avyakor» pochty $3 mln.

 

URL: https://censor.net/ru/news/399637/antonov_.

 

29.     Analitychna dopovid do Shchorichnoho Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy «Pro vnutrishnie ta zovnishnie stanovyshche Ukrainy u 2016 rotsi». Kyiv : NISD, 2016. 688 s. Elektronna versiia: www.niss.gov.ua.

 

30.     Ukraina v spysku krain, yaki maiut problemy z intelektualnoiu vlasnistiu — Yevrokomisiia.URL: https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/10/655639/.

 

31.     Problemy i priorytety formuvannia innovatsiinoi modeli rozvytku ekonomiky Ukrainy / Ya. A. Zhalilo, S. I. Arkhiiereiev, Ya. B. Bazyliuk [ta in.]. Kyiv : NISD, 2005. S. 3.

 

32.     Savenko V. H. Zahrozy ekonomichnii bezpetsi Ukrainy u sferi intelektualnoi vlasnosti. Stratehichna panorama. 2009. № 4. S.109−118.

 

33.     Pro zasady vnutrishnoi i zovnishnoi polityky : Zakon Ukrainy vid 01.07.2010 r. № 2411. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17.

 

34.     Shevchenko O. V. Problemni pytannia rozvytku naukovo-tekhnolohichnoho potentsialu OPK Ukrainy. Stratehichni priorytety. 2010. .№ 4 (17). S. 103−108.

 

35.     Iefetova K. F., Zavhorodnia M. Yu. Vplyv potentsialu oboronno-promyslovoho kompleksu na rozvytok vysokotekhnolohichnoho vyrobnytstva natsionalnoi ekonomiky. Stratehichna panorama 2010. № 1 (38). S. 116−127.

 

36      Oboronno-promyslovyi kompleks Ukrainy potrebuie chitkoi stratehii rozvytku. URL: http:// www.uspp.org.ua/news/1466.oboronno-promisloviy-kompleks-ukraini- potrebu-chitkoi-strategii-rozvitku.htm.

 

37.     Sverhunov O. O. Stratehichne planuvannia viiskovo-tekhnichnoi polityky: svitovyi dosvid. Stratehichni priorytety. 2013.  № 3 (28). S. 128−137.

 

38.     Pytannia derzhavnoho oboronnoho zamovlennia : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27.04.2011 r. № 464.

 

URL: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1084-2004-p.

 

39.     URL: glavcom.ua; hromadske.ua; tyzhden.ua; ukraine.segodnya.ua; hronika.info; ua.racurs.ua; 112.ua112.ua; https://socportal.info; informnapalm.org; ukranews.com; expres.ua; newsyou.info; strana.ua; www.pravda.com.ua; zik.ua; hronika.info; lenta.ua; www.facenews.ua; http://u-news.com.ua; https://gazeta.ua; https://kriminal.tv; https://shotam.info; https://mil.in.ua; https://www.radiosvoboda.org.

 

40.     Kraina, zdatna stvoryty «Kolchuhu», mozhe vpevneno dyvytysia v maibutnie. URL: https://dt.ua/SCIENCE/krayina,_zdatna_stvoriti_kolchugu.

 

41.     Buv opublikovanyi patent na Ukrainskyi tank T-Rex.

 

URL: https://uprom.info/news/vpk/buv-opublikovaniy-patent-na-tank-t-rex/.

 

42.     V Ukraini rozrobyly novu zenitnu raketu. URL: https://gazeta.ua/articles/

 

donbas/_v-ukrayini-rozrobili-novu-zenitnu-raketu/837735.

 

43.     Elektronni harmaty, suputnyky: pokazaly TOP viiskovykh vynakhodiv Ukrainy. URL: https://gazeta.ua/articles/donbas/_elektronni-garmati-suputniki-pokazali-top-vijskovih-vinahodiv-ukrayini/903419.

 

44.     Androshchuk H. Zakhyst rezultativ intelektualnoi diialnosti v oboronno-promyslovomu kompleksi Ukrainy: stan ta problemy. URL: https://cacds.org.ua/?p=2413.

 

45.     Pro derzhavnu taiemnytsiu : Zakon Ukrainy vid 21.09.99 № 1079. URL: http://zakon.rada.gov.ua.

 

46.     Zaikivskyi O. B., Onistrat O. A. Mozhlyvi porushennia prav intelektualnoi vlasnosti pry rozroblenni ozbroiennia ta viiskovoi tekhniky. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2017. № 4. S. 38−48.

 

47.     V Ukraini dosi ne rozviazano problemu roialti dlia rozrobnykiv OVT.

 

URL: http://opk.com.ua.

 

48.     Behma V. M., Mokliak S. P., Tolochnyi Yu. V. Ofsetna praktyka v systemi VTS Ukrainy yak chynnyk zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky derzhavy. Stratehichni priorytety. 2010. № 4 (17). S. 100−103.

 

49      Aktualni problemy realizatsii polityky natsionalnoi bezpeky Ukrainy v oboronnii sferi. Vyp. 27 / za zah. red. V. P. Horbulina. Kyiv : DP  NVTs «Ievroatlantykinform». 2006. 192 s.

 

50.     Pro zakhody shchodo vdoskonalennia viiskovo-tekhnichnoho spivrobitnytstva Ukrainy z inozemnymy derzhavamy : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 21.04.99 № 422. URL: http://zakon3.rada.gov.ua.

 

51.     Эkonomychnee, moshchnee y deshevle analohov. URL: https://censor.net.ua/

 

video_news/3085765/ekonomichnee_moschnee_i_deshevle_analogov_.

 

52.     Shchehliuk B. P. Eksport viiskovykh tekhnolohii u konteksti zabezpechennia natsionalnoi bezpeky Ukrainy. Stratehichni priorytety. 2014. № 1 (30). S. 150−157.

 

53.     Horbulin V. P. Systemno-kontseptualni zasady stratehii natsionalnoi bezpeky Ukrainy / V. P. Horbulin, A. B. Kachynskyi. Kyiv , DP NVTs «Ievroatlantykinform». 2007. 592 s.

 

54.     Zhalilo Ya. A. Ekonomichna stratehiia derzhavy: teoriia, metodolohiia, praktyka : monohrafiia. Kyiv : NISD, 2003. 368 s.

 

55.     Badrak V. V. Eksport XXI: stavky na tekhnolohii. Dzerkalo tyzhnia. 2003. № 2.

 

56.     Ukrayna delytsia tekhnolohyiamy s SShA.

 

URL: http://www.expert.ua/novosti/0/290-ukraina-delitsya-tehnologiyami-s-ssha-eks-zamestitel-nachalnika-genshtaba-vsu--video-.

 

57.     Viiskovo-tekhnichne spivrobitnytstvo v umovakh hlobalizatsii: ukrainskyi vymir : zb. mat-liv kruhloho stolu / V. M. Behma ; za zah. red. O. V. Lytvynenka. Kyiv : NISD, 2011. 80 s.

 

58.     Ofsetna polityka derzhav v umovakh hlobalizatsii. Otsinky ta prohnozy : monohrafiia / V. M. Behma, S. P. Mokliak, O. O. Sverhunov, Yu. V. Tolochnyi ; za zah. red. V. M. Behmy. Kyiv : NISD, 2011. 352 s.

 

59.     Bodnarchuk R. V. Priorytety investytsiino-innovatsiinoi polityky v oboronno-promyslovomu kompleksi Ukrainy. Stratehichni priorytety. 2011. № 3 (20). S. 102−110.

 

60.     Badrak V. Ofsetnaia tropa na zapad / V. Badrak, S. Zghurets. Zerkalo nedely. 2008. 8–14 marta. URL: http://www.zn.kiev.ua/1000/1550/62307/.

 

61.     Behma V. M., Mokliak S. P., Sverhunov O. O. Rozvytok oboronnoi promyslovosti Ukrainy ta problemni pytannia ofsetnoi polityky. Stratehichni priorytety. 2012. № 2 (23). S. 173−180.

 

62.     Demydov B. A. Systemno-kontseptualnыe osnovы deiatelnosty v voenno-tekhnycheskoi oblasty : v 3-kh kn. Kn. 2. Orhanyzatsyonno-metodycheskye osnovы deiatelnos-ty v voenno-tekhnycheskoi oblasty / pod red. B. A. Demydova ; F. Velychko, Y. V. Voloshchuk. Kyiv : Tekhnolohichnyi park., 2006. 1152 s. 128 yl.

 

63.Pro zatverdzhennia Poriadku ukladennia kompensatsiinykh (ofsetnykh) dohovoriv ta vydiv kompensatsii, shcho mozhut nadavatysia za kompensatsiinymy (ofsetnymy) dohovoramy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20.04.2011 r. № 432. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/432-2011-%D0%BF#Text.

 

64.     Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony.

 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

 

65.     Uhoda pro spivrobitnytstvo u sferi nauky i tekhnolohii mizh Ukrainoiu ta Yevropeiskym Spivtovarystvom.

 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_194.

 

66.     Pro ratyfikatsiiu Uhody mizh Uriadom Ukrainy ta Uriadom Spoluchenykh Shtativ Ameryky pro spivrobitnytstvo u sferi nauky ta tekhnolohii : Zakon Ukrainy vid 15.04.2009 r. № 1262. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1262-17.

 

67.     Okhorona intelektualnoi vlasnosti u viiskovo-tekhnichnii sferi / Zaikivskyi O. B. ta in. : monohrafiia. K.yiv. VD  Dmytra Buraho. 2015. 560 s.

 

68.     Zaikivskyi O. B., Onistrat O. A. Osoblyvosti okhorony intelektualnoi vlasnosti pry viiskovo-tekhnichnomu spivrobitnytstvi. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2016. № 5. S. 5−16.

 

69.     Mizhderzhavni uhody Ukrainy. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main.

 

70.     Pytannia peredachi naukovo-tekhnichnoi produktsii  do kapitalu spilnoho ukrainsko-brazylskoho pidpryiemstva binatsionalnoi kompanii  «Alkantara Tsyklon Speis» : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 06.01.2010 r.  № 3. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/243240482.

 

71.     Zaikivskyi O. B., Onistrat O. A. Porushennia prav intelektualnoi vlasnosti pry viiskovo-tekhnichnomu spivrobitnytstvi. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2017. № 5. S. 32−43.

 

72.     Verkhovnyi sud vidpravyv za graty kytaiskoho shpyhuna: krav raketni tekhnolohii.  URL: https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/28/7264465/.

 

73      Semenenko O. M., Boiko R. V., Vodchyts O. H., Dobrovolskyi Yu. B., Berdochnyk D. V., Yaroshenko A. V. Osnovni metodolohichni aspekty voienno-ekonomichnoho zabezpechennia oboronozdatnosti derzhavy: teoriia ta praktyka. Systemy ozbroiennia i viiskova tekhnika. 2017, № 3 (51). S. 165−175.

 

74.     Lipkan V. A. Natsionalna bezpeka Ukrainy : navchalnyi posibnyk. 2009. Kyiv : KNT. 576 s.

 

75.     Kontseptualni zasady rozvytku systemy zabezpechennia natsionalnoi bezpeky Ukrainy : analit. dop. / O. O. Reznikova, V. Yu. Tsiukalo, V. O. Palyvoda, S. V. Dromov, S. V. Somin. Kyiv : NISD, 2015. 58 s.

 

URL: http://www.niss.gov.ua.

 

76.     Pro zatverdzhennia Zvodu vidomostei, shcho stanovliat derzhavnu taiemnytsiu : nakaz SBU vid 12.08.05 № 440. URL: https://zakon.rada.gov.ua.

 

77.     Sverhunov O. O. Tendentsii rozvytku oboronnoi promyslovosti v umovakh hlobalizatsii. Stratehichni priorytety. 2012. № 1 (22). S. 154−160.

 

78.     Tsybulov P. M. Rozpodil mainovykh prav na obiekty intelektualnoi vlasnosti, shcho stvoreni z vykorystanniam derzhavnykh koshtiv. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti. Vypusk 1, Tom 2. Instytut intelektualnoi vlasnosti Natsionalnoho universytetu «Odeska yurydychna akademiia», Kyiv. 2012.

 

79.     Stanovlennia i rozvytok nederzhavnykh subiektiv sektoru bezpeky Ukrainy (systema bezpeky pidpryiemnytstva) : analit. dop. / V. V. Krutov, V. H. Pylypchuk ; za red. O. O. Kotelianets. Kyiv : NISD, 2011. 136 s.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-17

Номер

Розділ

Статті