ДОСВІД УКРАЇНИ З ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ГНУЧКИХ ПОЛОЖЕНЬ УГОДИ ТРІПС У ДВОХ КОНТЕКСТАХ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ПАНДЕМІЇ

Автор(и)

 • Оксана Кашинцева керівник Центру гармонізації прав людини і прав інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, консультант БО «100 % Життя», кандидат юридичних наук, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2598-5614
 • Ярослав Іолкін старший науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, кандидат юридичних наук, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9030-6809

DOI:

https://doi.org/10.33731/52021.244533

Анотація

Ключові слова: інтелектуальна власність, права людини, права пацієнтів, фарма-
цевтичний націоналізм, протекціонізм, вакцини, генерики, COVID-19

Стаття присвячена висвітленню та аналізу світових тенденцій щодо змін парадиг-
ми права інтелектуальної власності на обʼєкти, які використовуються в діагностиці,
профілактиці та лікуванні COVID-19. Наводяться приклади запровадження політики
фармацевтичного націоналізму країнами ЄС, Канадою та Ізраїлем. Надається обґрун-
тування необхідності для України виступити ко-спонсором пропозицій щодо виклю-
чень, які висловлюються на Раді ТРІПС. Зазначається необхідність використання
Україною історичного шансу для розвитку національної фармацевтичної індустрії, що
сприяло б, серед іншого, забезпеченню інтересів вітчизняного пацієнта. Розроблено
пропозиції щодо необхідних змін національного законодавства.

Список використаних джерел

 1. Vaccine nationalism means that poor countries will be left behind.

URL: https://www.economist.com/graphic-detail/2021/01/28/vaccine-nationalism-means-that-poor-countries-will-be-left-behind.

 1. Biden backs COVID-19 vaccine patent waivers.

URL: https://thehill.com/policy/healthcare/551992-biden-backs-covid-19-vaccine-patent-waivers.

 1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
 2. Governmental Use of Patented Inventions during a Pandemic: A Global Survey. URL: https://www.nortonrosefulbright.com/-/media/files/nrf/nrfweb/knowledge-pdfs/governmental-use-of-patented-inventions-during-a-pandemic-guide.pdf?revision=9d9d116f-20b6-4016-928d-64395c088681&fbclid=IwAR3okqq_WC8wh2bc1E-UyiAaingFprxuazvWH6ZA3xgfAjW4Dp6hppx2x9w.
 3. Backgrounder – Government of Canada investments in COVID-19 vaccines, therapeutics and biomanufacturing capacity. Retrieved from: https://www.canada.ca/en/innovation-science-economic-development/news/2021/02/backgrounder--government-of-canada-investments-in-covid-19-vaccines-and-biomanufacturing-capacity.html.
 4. Паризька конвенція про охорону промислової власності.

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_123.

 1. Vaccine nationalism means that poor countries will be left behind.

URL: https://www.economist.com/graphic-detail/2021/01/28/vaccine-nationalism-means-that-poor-countries-will-be-left-behind.

 1. Biden backs COVID-19 vaccine patent waivers.

URL: https://thehill.com/policy/healthcare/551992-biden-backs-covid-19-vaccine-patent-waivers.

 1. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
 2. Governmental Use of Patented Inventions during a Pandemic: A Global Survey. URL: https://www.nortonrosefulbright.com/-/media/files/nrf/nrfweb/knowledge-pdfs/governmental-use-of-patented-inventions-during-a-pandemic-guide.pdf?revision=9d9d116f-20b6-4016-928d-64395c088681&fbclid=IwAR3okqq_WC8wh2bc1E-UyiAaingFprxuazvWH6ZA3xgfAjW4Dp6hppx2x9w.
 3. Backgrounder – Government of Canada investments in COVID-19 vaccines, therapeutics and biomanufacturing capacity. Retrieved from: https://www.canada.ca/en/innovation-science-economic-development/news/2021/02/backgrounder--government-of-canada-investments-in-covid-19-vaccines-and-biomanufacturing-capacity.html.
 4. Paryzka konventsiia pro okhoronu promyslovoi vlasnosti.

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_123.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-17

Номер

Розділ

Статті