ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЙОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33731/22022.259745

Анотація

Ключові слова: інформація, інформаційні технології, цифровізація, принципи,
цілі, інновації, трансформація, інтеграція, стандартизація, стратегічні напрями

Обґрунтовано, що до 2025 року цифрова трансформація торкнеться всіх сфер жит-
тєдіяльності більшості країн світу. Встановлено, що розвиток цифрової економіки
нерозривно пов’язаний з формуванням інноваційно-інформаційного суспільства.
Доведено, що в основу цифрової трансформації покладено розуміння використання
інноваційних інформаційних технологій, що має результатом якісні зміни в суспіль-
них відносинах, спрямованих на підвищення якості послуг та показників продук-
тивності праці. Виокремлено цілі та стратегічні напрями цифрової трансформації.
Узагальнено переваги та недоліки цифровізації економіки України.

Список використаних джерел / List of references

1.       Федоров М. Цифровізація забезпечить зростання української економіки на 10−12 % на рік. URL:  https://www.kmu.gov.ua/news/mihajlo-fedorov-cifrovizaciya-zabezpechit-zrostannya-ukrayinskoyi-ekonomiki-na-10-12-narik#:~:text=%C2%AB%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%.

2.       Україна — 2030Е — країна з розвинутою цифровою економікою. URL:  https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html

3.       Проект «Цифрова адженда України — 2020» Концептуальні засади (версія 1.0) Hitech office, грудень, 2016. С. 90.

URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf.

4.       Кабмін схвалив Концепцію розвитку цифрових компетентностей до 2025 року. URL: https://thedigital.gov.ua/news/kabmin-skhvaliv-kontseptsiyu-rozvitku-tsifrovikh-kompetentnostey-do-2025-roku.

5.       Даніков О. В., Січкаренко К. О. Концептуальні засади цифровізації економіки України. Інфраструктура ринку. Економіка та управління національним господарством. Випуск 17, 2018. С. 73−79. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/17_2018_ukr/15.pdf.

6.       Федоров М. Цифровізація економіки дозволить досягти мінімум 4 % додаткового зростання ВВП на рік. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/mihajlo-fedorov-cifrovizaciya-ekonomiki-dozvolit-dosyagti-minimum-4-dodatkovogo-zrostannya-vvp-na-rik#:~:text=%E2%80%9C%D0%A6%D0%B8%D1%84%D

1%80%D0%BD%83.

====================================

1.       Fedorov M. Tsyfrovizatsiia zabezpechyt zrostannia ukrainskoi ekonomiky na 10−12 % na rik. URL:  https://www.kmu.gov.ua/news/mihajlo-fedorov-cifrovizaciya-zabezpechit-zrostannya-ukrayinskoyi-ekonomiki-na-10-12-narik#:~:text=%C2%AB%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%.

2.       Ukraina — 2030E — kraina z rozvynutoiu tsyfrovoiu ekonomikoiu. URL:  https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html

3.       Proekt «Tsyfrova adzhenda Ukrainy — 2020» Kontseptualni zasady (versiia 1.0) Hitech office, hruden, 2016. S. 90.

URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf.

4.       Kabmin skhvalyv Kontseptsiiu rozvytku tsyfrovykh kompetentnostei do 2025 roku. URL: https://thedigital.gov.ua/news/kabmin-skhvaliv-kontseptsiyu-rozvitku-tsifrovikh-kompetentnostey-do-2025-roku.

5.       Danikov O. V., Sichkarenko K. O. Kontseptualni zasady tsyfrovizatsii ekonomiky Ukrainy. Infrastruktura rynku. Ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom. Vypusk 17, 2018. S. 73−79. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/17_2018_ukr/15.pdf.

6.       Fedorov M. Tsyfrovizatsiia ekonomiky dozvolyt dosiahty minimum 4 % dodatkovoho zrostannia VVP na rik. URL:  https://www.kmu.gov.ua/news/mihajlo-fedorov-cifrovizaciya-ekonomiki-dozvolit-dosyagti-minimum-4-dodatkovogo-zrostannya-vvp-na-rik#:~:text=%E2%80%9C%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BD%8

Біографії авторів

Алла Череп

доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки,
Заслужений діяч науки і техніки України,
Академік академії наук вищої освіти України,
Запорізький національний університет

Валентина Воронкова

доктор філософських наук, професор, Академік академії наук вищої
освіти України, завідувач кафедри менеджменту організацій та управління
проектами, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні
Запорізького національного університету

Олександр Череп

доктор економічних наук, професор,
професор кафедри управління персоналом і маркетингу,
Академік академії наук вищої освіти України,
Запорізький національний університет

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-23

Номер

Розділ

Статті