ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ РІВНЯМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Автор(и)

  • Людмила Олейнікова доктор економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу ДННУ «Академія фінансового управління», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8204-4434

DOI:

https://doi.org/10.33731/22022.259747

Анотація

Ключові слова: конкурентні переваги, конкуренція, взаємозвʼязок, конкурентос-
проможність, держава, регіон, технологія, продукція, фактори

Проаналізовано точки зору науковців щодо конкурентоспроможності; теоретико-
методичні підходи до визначення конкурентоспроможності, конкурентоспроможно-
сті підприємства, регіону та держави. Визначено взаємозвʼязок між рівнями конку-
рентоспроможності. Виокремлено основні види та фактори конкурентоспроможності
при її визначенні, враховано рівні інноваційного розвитку та конкуренції; відобра-
жено вплив діяльності учасників ринку та терміни досягнення конкурентних пере-
ваг на ньому. Обґрунтовано характеристики конкурентоспроможності продукції, тех-
нології, підприємства, регіону та держави.

Список використаних джерел / List of references


1. Masliaieva, O. O. (2011). «The Economic Essence of the Competitiveness Category:
Definition and Systematization». Efektyvna Ekonomika.
URL:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=737.
2. Bechko P. K. & Holoborodko Ya. O. (2015). «The Theoretical Foundations of the
Essence of Economic Categories «Competition» and «Competitiveness». Efektyvna
Ekonomika. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4191.
3. Marenych A. & Astakhova Y. (1996). «Managing the Competitiveness of an Enterprise
». Business Inform, 5, 23−27.
4. Chornodid I. S. (2012). «The Theoretical Foundations of the Essence of Competitiveness
of the National Economy». Formation of Market Relations in Ukraine:
Collection of Scientific Papers 6 (133), 52−58.
5. Lozynska I. V. (2014). «Modern Approaches to Product Competitiveness Formation
in the Field of Meat and Dairy Сattle Breeding. Business Inform, 4, 203−208.
6. Vandiak N. P. (2004). Competitiveness of Sugar Beet Industry Produce and the
Strategy for its Improvement ( Dissertation for the Degree of Candidate of Economic
Sciences). Ternopil: Ternopil Academy of National Economy.
7. Chobal L. Iu. (2011). «Theoretical Principles of Research of a Particular Branch
Competitiveness». Scientific Bulletin of NLTU, 21 (18), 289−294.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-23

Номер

Розділ

Статті