FINTECH-СТАРТАПИ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Оксана Музика-Стефанчук завідувач кафедри фінансового права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, провідний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7986-7149

DOI:

https://doi.org/10.33731/32022.262631

Анотація

Ключові слова: фінанси, банк, віртуальний банк, цифрова економіка, Fintech, стар-
тап, рахунок, фінансова установа

Стаття присвячена окремим проблемам сучасної цифрової економіки. Особлива увага
приділяється розвитку Fintech-стартапів в Україні. Аналізується зарубіжний досвід ство-
рення та впровадження Fintech-стартапів. Розглядаються причини збитковості Fintech
проектів в Україні та інших країнах.
Розглядаються особливості інноваційного вітчизняного мобільного банкінг-проекту
Monobank (з 2017 р.).
Досліджуються історичні приклади створення «віртуальних» банків у США та
Німеччині. Доведено, що виникнення віртуальних банків стало передумовою для ство-
рення онлайн-банкінгу (e-banking, online banking), що дозволяє особі керувати своїм бан-
ківським рахунком (рахунками).
Розглядається діяльність UNIT.City — інноваційного парку в Україні у галузі fintech-
галузі. Окрема увагу приділяється мобільним додаткам доповненої реальності.
Аналізуються типові проблеми, з якими зіштовхуються розробники fintech-стартапів.

Список використаних джерел / List of references

1.       Monobank — Ваша банківська картка з супер-можливостями. URL: https://www.universalbank.com.ua/news/monobank-vasha-bankivska-kartka-z-super-mozhlivostyami.

2.       Що таке Monobank, кому він належить і що пропонує сьогодні. URL: https://section.in.ua/brands/monobank/.

3.       USAID, НБУ та НАБУ оголосили виклик фінтех-сектору. URL: https://nabu.ua/ua/usaid-natsionalniy-bank-ukrayini-ta.html/.

4.       Матеріали: URL: https://unit.city/.

5.       Ксендзик Маша, Шишацкий Евгений. Сделано в Украине. Как наши стартапы улучшают банковский сервис. URL: https://biz.liga.net/fintech/it/

article/sdelano-v-ukraine-kak-nashi-startapy-uluchshayut-bankovskiy-servis.

6.       Паперник С. FinTech в Україні: чому потрібно розвивати ринок фінансових технологій? URL: http://yur-gazeta.com/publications/events/fintech-v-ukrayini-chomu-potribno-rozvivati-rinok-finansovih-tehnologiy.html.

7.       Савенко Сергій. FinTech-стартапи в Україні. Коли чекати на «зелене світло»? URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/414020/fintech-startapy-v-ukrayini-koly-chekaty-zelene-svitlo.

8.       Мазаракі А., Волосович С. FinTech у суспільних трансформаціях. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2018. № 2. С. 5−18.

============================

1.       Monobank — Vasha bankivska kartka z super-mozhlyvostiamy. URL: https://www.universalbank.com.ua/news/monobank-vasha-bankivska-kartka-z-super-mozhlivostyami.

2.       Shcho take Monobank, komu vin nalezhyt i shcho proponuie sohodni. URL: https://section.in.ua/brands/monobank/.

3.       USAID, NBU ta NABU oholosyly vyklyk fintekh-sektoru. URL: https://nabu.ua/ua/usaid-natsionalniy-bank-ukrayini-ta.html/.

4.       Materialy: URL: https://unit.city/.

5.       Ksendzyk Masha, Shyshatskyi Evhenyi. Sdelano v Ukrayne. Kak nashy startapы uluchshaiut bankovskyi servys. URL: https://biz.liga.net/fintech/it/

article/sdelano-v-ukraine-kak-nashi-startapy-uluchshayut-bankovskiy-servis.

6.       Papernyk S. FinTech v Ukraini: chomu potribno rozvyvaty rynok finansovykh tekhnolohii? URL: http://yur-gazeta.com/publications/events/fintech-v-ukrayini-chomu-potribno-rozvivati-rinok-finansovih-tehnologiy.html.

7.       Savenko Serhii. FinTech-startapy v Ukraini. Koly chekaty na «zelene svitlo»? URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/414020/fintech-startapy-v-ukrayini-koly-chekaty-zelene-svitlo.

8.       Mazaraki A., Volosovych S. FinTech u suspilnykh transformatsiiakh. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. 2018. № 2. S. 5−18.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-09

Номер

Розділ

Статті