ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАЛЬОПИСІВ ЯК ОБ’ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В ЯПОНІЇ

Автор(и)

  • Ольга Улітіна кандидат юридичних наук, учений секретар НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0003-0230-9477

DOI:

https://doi.org/10.33731/1-22023.277146

Анотація

Ключові слова: право інтелектуальної власності, авторське право, законодавство з авторського права, авторське право Японії, мальописи, манга

Стаття присвячена дослідженню особливостей правового регулювання мальописів як об’єктів авторського права в Японії. Здійснено порівняльно-правовий аналіз законодавства Японії та України в частині охорони мальописів як об’єктів авторського права. Вивчено досвід Японії щодо правового регулювання діяльності індустрії створення та розповсюдження манги (японських мальописів). Автор акцентує увагу на тому, що завдяки незвичному підходу до застосування авторського права в індустрії манги ця креативна галузь у Японії швидко розвивається та має високу ефективність щодо комерціалізації об’єктів авторського права.

Перелік використаних джерел / List of references

1. Schroff S. An alternative universe? Authors as copyright owners the case of the Japanese Manga Industry. Creative Industries Journal. 2019. Vol. 12:1. P. 125−150.

2. Doyle G. Digitization and Changing Windowing Strategies in the Television Industry: Negotiating New Windows on the World. Television & New Media. 2016. Vol. 17(7). P. 629−645.

3. Schendl E. Japanese Anime and Manga Copyright Reform. Wash. U. Global Stud. L. Rev. 2016. Vol. 15.
URL: https://openscholarship.wustl.edu/law_globalstudies/vol15/iss4/12 (дата звернення: 15.02.2023).

4. Mehra Salil K. Copyright and Comics in Japan: Does Law Explain Why All the Cartoons My Kid Watches are Japanese Imports? Rutgers Law Review. 2022. Vol. 55.
URL: https://ssrn.com/abstract=347620 (дата звернення: 15.02.2023).

5. Novella Giovanna, Gede Sri Darma. Scanlated vs. Physical Japanese Comic “Manga. International Journal of Innovative Science and Research Technology. 2019. Vol. 4, Issue 1. P. 630−636.

6. Lee H. K. Between fan culture and copyright infringement: manga scanlation. Media, Culture & Society. 2009. Vol. 31. P. 1011-1022.

7. Copyright Law of Japan (Act No. 48 of 1970) (Updated 24. June. 2021).
URL: https://www.cric.or.jp/english/clj/doc/20210624_law.pdf (дата звернення: 15.02.2023).

8. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 01 грудня 2022 р. № 2811-IX. Офіційний Вісник України 2023 р., № 3, ст. 74. Pro avtors’ke pravo i sumizhni prava: Zakon Ukrayiny vid 01 hrudnya 2022 r. № 2811-IX. Ofitsiynyy Visnyk Ukrayiny 2023 r., № 3, st. 74.

9. OECD (1997), ‘Resale Price Maintenance’, OECD/GD(97)229.
URL: https://www.oecd.org/daf/competition/1920261.pdf (дата звернення: 15.02.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-17

Номер

Розділ

Статті