ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ СЛУЖБОВОГО ТВОРУ

Автор(и)

  • Анна Штефан доктор юридичних наук, старший дослідник, завідувач відділу авторського права і суміжних прав НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0003-2382-4849

DOI:

https://doi.org/10.33731/32023.282162

Ключові слова:

службовий твір, трудова функція, авторське право, інтелектуальна власність

Анотація

У статті розглянуто сутність службового твору з позиції умов, яким він має задовольняти: 1) створення в рамках трудових відносин; 2) належність обов’язку створювати твори певного виду до трудових обов’язків працівника; 3) створення твору внаслідок виконання працівником своїх трудових обов’язків. Досліджено питання документального закріплення обов’язку працівника створювати службові твори, можливості визнання службовим твору, що був створений додатково при виконанні працівником іншої роботи, а також твору, створення якого не належить до обов’язків працівника за трудовим договором, проте не суперечить його трудовій функції.

Посилання

Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792-ХІІ. ВВР. 1994. № 13. Ст. 64.

Про внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права»: Закон України від 11 липня 2001 р. № 2627-ІІІ. ВВР. 2001. № 43. Ст. 214.

Про авторське право і суміжні права: Закон України від 01 грудня 2022 року № 2811-ІХ. Офіційний вісник України. 2023. № 3. Ст. 196.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV. ВВР. 2003. № 40−44. Ст. 356.

Кодекс законів про працю України, затверджений Законом № 332-VIII від 10 грудня 1071 року. ВВР. 1971. Додаток до № 50. Ст. 375.

Соломчак Х. Б. Цивільно-правові аспекти виконання журналістом у редакції своїх функціональних обов’язків. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2016. № 2. С. 159−169.

Судаков В. Розв’язання колізій щодо виникнення виключних майнових прав на об’єкт авторського права, який створено на замовлення роботодавця (службовий твір). Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 5. С. 30−38.

Вишновецька С. В. Поняття та критерії службового твору, створеного у зв’язку з виконанням трудового договору. Правова держава. 2017. Вип. 28. С. 234−241.

Рязанова Н. І. Службові об’єкти інтелектуальної власності, створені за державні кошти: цивільно-правові аспекти: монографія. Київ: Інтерсервіс, 2016. 172 с.

Вахонєва Т. М. Договірне регулювання створення об’єктів творчості в межах трудових правовідносин. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2016. Вип. 6(1). С. 161−165.

Штефан А. С. Авторське право і суміжні права: особливості правової охорони, здійснення та захисту: монографія. Київ: НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ; Інтерсервіс, 2017. 150 с.

Осипова Ю. В. Правова охорона об’єктів права інтелектуальної власності, створених у вищих навчальних закладах України: монографія. Київ: Інтерсервіс, 2015. 274 с.

Денисова Р. О. Авторське право на службові твори. Проблеми законності. 2011. Вип. 115. С. 54-59.

Рішення Приморського районного суду м. Одеси від 04 листопада 2021 р. Справа № 522/20810/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/101065657 (дата звернення: 10.04.2023).

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 року № 3687-ХІІ. ВВР. 1994. № 7. Ст.32.

Дюкарєва-Бержаніна К. Ю. Охорона прав інтелектуальної власності співавторів творів науки: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Львів, 2019. 225 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-19

Номер

Розділ

Статті