МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ОХОРОНА СУМІЖНИХ ПРАВ ОРГАНІЗАЦІЙ РАДІОМОВЛЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33731/32023.282164

Ключові слова:

організація радіомовлення, радіомовник, суміжні права, інтелектуальна власність

Анотація

У статті розглянуто основні положення міжнародних договорів у сфері суміжних прав організацій радіомовлення: Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення, Конвенції про розповсюдження несучих програми сигналів, які передаються через супутники, Угоди ТРІПС. Встановлено, що на
сьогодні суміжні права радіомовників на міжнародному рівні відповідають стандартам 1961 року, що не враховує розвиток сучасних технологій передачі інформації. Проаналізовано зміст проекту договору ВОІВ про охорону прав організацій мовлення, зроблено висновок про доцільність його прийняття.

Посилання

Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення від 26 жовтня 1961 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_763#Text (дата звернення: 24.03.2023).

Guide to the Rome Convention and to the Phonograms Convention. WIPO publication No. 617(E), 1981. Р. 12. URL: https: wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/617/wipo_pub_617.pdf (дата звернення: 24.03.2023).

Lipszyc D. Copyright and neighbouring rights. Paris: UNESCO Publishing, 1999. 918 p.

Стровел А. Права виробників фонограм і відеограм, організацій телебачення і радіомовлення / Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: у 2-х книгах / за ред. А. С. Довгерта. Книга 2: Виступи, статті європейських спеціалістів / уклад. В. С. Дроб’язко. Київ: Ін Юре, 2001. С. 166−175.

Румпхорст В. Суміжне право організацій мовлення / Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: у 2-х книгах / за ред. А. С. Довгерта. Книга 2: Виступи, статті європейських спеціалістів / уклад. В. С. Дроб’язко. Київ: Ін Юре, 2001. С. 186−200.

Rafiei G. The Possibility of granting new legal protection and IP rights to broadcasting organizations against the unauthorized exploitation of their broadcasts: PhD thesis. Neuchâtel, 2015. 318 p. URL: https://doc.rero.ch/record/256499/files/Thesis_Gholamreza_RAFIEI.pdf (дата звернення: 24.03.2023).

Barbosa R. G. Revisiting International Copyright Law. Barry Law Review. 2007. Vol. 8. P. 43−110.

Конвенція про розповсюдження несучих програми сигналів, які передаються через супутники від 21 травня 1974 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_250#Text (дата звернення: 24.03.2023).

Дроб’язко В. С., Дроб’язко Р. В. Право інтелектуальної власності: навч. посібник. Київ: Юрінком Інтер, 2004. 512 с.

Угода про торговельні аспекти права інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 р.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018#Text (дата звернення: 24.03.2023).

Андрусів У. Б. Правова охорона прав інтелектуальної власності на програми (передачі) організацій мовлення в Україні: монографія. Київ: Ліра-К, 2014. 176 с.

Юринець Ю. Л. Міжнародна система регулювання суміжних прав в контексті Європейської інтеграції України. Інформація і право. 2012. № 3. С. 29−39.

WIPO world symposium on broadcasting, new communication technologies and intellectual property, Manila, April 28 to 30, 1997. WIPO publication No. 757(E/F/S), 1998. Р. 106, 110. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/wipo_pub_757.pdf (дата звернення: 24.03.2023).

Protection of Broadcasting Organizations — Background Brief. URL: https://www.wipo.int/pressroom/en/briefs/broadcasting.html (дата звернення: 24.03.2023).

WIPO Document SCCR/11/3, Consolidated text for a treaty on the protection of broadcasting organizations prepared by the Chairman of the Standing Committee on Copyright and Related Rights in cooperation with the Secretariat of February 29, 2004. URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_11/sccr_11_3.pdf (дата звернення: 24.03.2023).

WIPO Document SCCR/43/3, Second Revised Draft Text for the WIPO Broadcasting Organizations Treaty prepared by the SCCR Chair in cooperation with the SCCR Vice-Chairs and facilitators of March 13 to 17, 2023. URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_43/sccr_43_3.pdf (дата звернення: 24.03.2023).

Ruijsenaars H. Debunking the Myth: Why Everyone Benefits from a WIPO Broadcasters’ Treaty (2018). URL: https://www.researchgate.net/publication/330380469_Debunking_the_Myth_Why_Everyone_Benefits_from_a_WIPO_Broadcasters'_Treaty (дата звернення: 24.03.2023).

Hugenholtz В. Groundhog Day in Geneva: The WIPO Broadcasting Treaty is on the Agenda Once Again: Draft paper prepared for American University International Law Review Symposium on the Right to Research in International Copyright Law, April 22, 2022. URL: https://www.ivir.nl/publicaties/download/The-WIPO-Broadcasting-Treaty-revisited.pdf (дата звернення: 24.03.2023).

Стройко І. А. Цивільно-правова охорона суміжних прав організацій мовлення: дис. … д-ра філософії: 081-Право. Київ, 2020. 259 с.

Андрусів У. Б. Новели міжнародної охорони організацій мовлення: досвід ВОІВ. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2018. Т. 29(68), № 3. С. 40−45.

Protection of Broadcasting Organizations — Background Brief. URL: https://www.wipo.int/pressroom/en/briefs/broadcasting.html (дата звернення: 24.03.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-19

Номер

Розділ

Статті