ПРАВО НА ВИНАГОРОДУ АВТОРІВ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ТВОРУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС ТА УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Валентина Троцька кандидат юридичних наук, завідувачка сектору розпорядження авторськими та суміжними правами відділу авторського права і суміжних прав НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7579-1877

DOI:

https://doi.org/10.33731/32023.282167

Ключові слова:

авторське право, аудіовізуальний твір, автори, продюсер, виключні права, право на винагороду, організації колективного управління

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питань виплати винагороди авторам за використання аудіовізуального твору. Проведено порівняльний аналіз положень законів держав-членів ЄС щодо встановленого складу авторів аудіовізуального твору, які мають право на отримання такої винагороди. Незалежно від передачі (відчуження) майнових прав на твір, що увійшов складовою частиною до аудіовізуального твору, автори наділені правом на отримання справедливої винагороди, визначеної законом. Здійснено правовий аналіз відповідних норм законодавства України, вказано на положення, які потребують удосконалення.

Посилання

Про авторське право і суміжні права: Закон України від 1 грудня 2022 року № 2811-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#n855 (дата звернення: 14.04.2023).

Council directive 93/98/ЕC on the term of protection of copyright and certain related rights, 29 Oct. 1993, derogated and codified by directive 2006/116/ЕC, 12 dec. 2006. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A31993L0098 (дата звернення: 14.04.2023).

Lachaussée S., Martin-Winkel Е. French IP: Who are the authors of audiovisual works? URL: https://avocatl.com/news/french-ip-who-are-the-authors-of-audiovisual-works (дата звернення: 14.04.2023).

Despringre С., Dormer S. Audiovisual authors’ rights and Remuneration in Europe. Society of Audiovisual Authors. URL: https://www.saa-authors.eu/file/48/download (дата звернення: 14.04.2023).

Xalabarder R. Audiovisual authors’ rights to Equitable Remuneration for the Exploitation of their Works. URL: https://www.saa-authors.eu/file/384/download (дата звернення: 14.04.2023).

Xalabarder R. The Principle of Appropriate and Proportionate Remuneration for Authors and Performers in Art.18 Copyright in the Digital Single Market Directive Statutory residual remuneration rights for its effective national implementation. URL: https://indret.com/wp-content/uploads/2020/10/1591.pdf (дата звернення: 14.04.2023).

Директива 93/83/ЄЕС від 27 вересня 1993 року про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав при застосуванні їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_433#Text (дата звернення: 14.04.2023).

Nederlandens Wet Van 23 September 1912, Houdende Nieuwe Regeling Van Het Auteursrecht (Auteurswet 1912, Tekst Geldend OP: 01-09-2017). URL: https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/results?countryOrgs=NL&subjectMatter=11&last=true https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/17868 (дата звернення: 14.04.2023).

Poland. Act of February 4, 1994, on Copyright and Related Rights takes into account amendments to the Act of February 13, 2020. URL: https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/20377 (дата звернення: 14.04.2023).

Estonia Copyright Act. URL: https://www.wipo.int/wipolex/text/492561 (дата звернення: 14.04.2023).

Italian Law for the Protection of Copyright and Neighboring Rights (Law No. 633 of April 22, 1941, as last amended by Legislative Decree No. 68, of April 9, 2003). URL: https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/it/it211en.html (дата звернення: 14.04.2023).

Revised Law on Intellectual Property, regularizing, clarifying and harmonizing the applicable statutory provisions (approved by Royal Legislative Decree 1/1996 of April 12, 1996). URL: https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/es/es054en.pdf (дата звернення: 14.04.2023).

Spain’s audiovisual sector: fair remuneration and economic growth. URL: https://www.cisac.org/Newsroom/articles/spains-audiovisual-sector-fair-remuneration-and-economic-growth (дата звернення: 14.04.2023).

Директива Європейського Парламенту і Ради 2019/790 від 17 квітня 2019 року про авторське право і суміжні права на Єдиному цифровому ринку та про внесення змін до директив 96/9/ЄС та 2001/29/ЄС. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_022-19#Text (дата звернення: 14.04.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-19

Номер

Розділ

Статті