ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ПРО УПРАВЛІННЯ ПРАВАМИ

Автор(и)

  • Володимир Дроб’язко кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу авторського права і суміжних прав НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0001-8506-1563

DOI:

https://doi.org/10.33731/32023.282182

Ключові слова:

авторське право, суміжні права, управління правами

Анотація

У статті досліджується захист інформації про управління правами на міжнародному, регіональному і національному рівнях. Проаналізовано положення Договору ВОІВ про авторське право, Договору ВОІВ про виконання і фонограми, Директиви 2001/29/ЄС від 22 травня 2001 року про гармонізацію певних аспектів авторського права і суміжних прав у інформаційному суспільстві. Розглянуто норми стосовно захисту інформації про управління правами у законодавстві США, Німеччини та України. Обґрунтована необхідність уточнення окремих положень Закону України «Про авторське право і суміжні права» стосовно захисту інформації про управління правами.

Посилання

Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_770#Text (дата звернення: 14.04.2023).

Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_769#Text (дата звернення: 14.04.2023).

Про авторське право і суміжні права: Закон України від 1 грудня 2022 року № 2811-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#n855 (дата звернення: 14.04.2023).

Директива 2001/29/ЄС про гармонізацію певних аспектів авторського права і суміжних прав у інформаційному суспільстві. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_005-01#Text (дата звернення: 14.04.2023).

Капіца Ю. М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями розвитку: монографія. Київ : Академперіодика, 2017. 664 с.

Авторське право і суміжні права в умовах євроінтеграційних процесів : монографія : А. С. Штефан, В. С. Дроб’язко, А. В. Шабалін та ін. За редакцією Н. М. Мироненко. НДІ інтелектуальної власності. Київ: Інтерсервіс, 2018. 204 с.

The Digital Milennium Copyright Act of 1998 U.S. December 1998. URL: https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-105publ304/pdf/PLAW-105publ304.pdf (дата звернення: 14.04.2023).

The United States Code. URL: https://uscode.house.gov/browse/prelim@title17&edition=prelim (дата звернення: 14.04.2023).

Act on Copyright and Related Rights (Urheberrechtsgesetz — UrhG) of 9 September 1965 (Federal Law Gazette I, p. 1273), as last amended by Article 25 of the Act of 23 June 2021 (Federal Law Gazette I, p. 1858). URL: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/englisch_urhg.html (дата звернення: 14.04.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-19

Номер

Розділ

Статті