ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ БІОЛОГІЇ, МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ: ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ

Автор(и)

  • Ольга Омельченко доктор філософії в галузі права, науковий співробітник відділу дослідження прав інтелектуальної власності та прав людини у сфері охорони здоров’я НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3265-205X

DOI:

https://doi.org/10.33731/32023.282330

Ключові слова:

права інтелектуальної власності, біобанк, біотехнології, правове регулювання, фармація

Анотація

У статті досліджуються деякі аспекти правової охорони прав інтелектуальної власності щодо біотехнологій у сфері біології, медицини та фармації. Права інтелектуальної власності мають безпосередній вплив на поступ медико-біологічних досліджень, однак потребують узгодження з етико-моральними засадами суспільства щодо патентоспроможності винаходів у зазначених сферах. Аналізуються перспективи розвитку законодавства стосовно правового регулювання використання біотехнологій в Україні, охорони та захисту прав інтелектуальної власності на біотехнологічні винаходи, ураховуючи поступ медико-біологічних досліджень.

Посилання

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Making the most of the EU’s innovative potential An intellectual property action plan to support the EU’s recovery and resilience. URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0760 (дата звернення: 11.05.2023).

Конвенція про охорону біологічного різноманіття від 1992 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/995_030 (дата звернення: 11.05.2023).

Картахенський протокол про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/995_935 (дата звернення: 11.05.2023).

Директиви 98/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 липня 1998 року про правовий захист біотехнологічних винаходів. URL: https://eur- lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31998L0044 (дата звернення: 11.05.2023).

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 р. № 1264-XII. URL:https://zakon.rada.gov.ua/go/1264-12 (дата звернення: 11.05.2023).

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я: постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 286. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2016-%D0%BF (дата звернення: 11.05.2023).

Sweden to implement a new Biobanks Act. URL: https://sweden.dlapiper.com/en/news/sweden-implement-new-biobanks-act (дата звернення: 11.05.2023).

Imaging study. URL: https://www.ukbiobank.ac.uk/explore-your-participation/contribute-further/imaging-study (дата звернення: 11.05.2023).

Kinkorova J., Topolcan O. Biobanks in the era of big data: objectives, challenges, perspectives, and innovations for predictive, preventive, and personalised medicine. The EPMA Journal. 2020. Vol. 11(3). URL: https://doi.org/10.1007/s13167-020-00213-2 (дата звернення: 11.05.2023).

A review of big data and medical research. URL: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2050312120934839 (дата звернення: 11.05.2023).

Big data. URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/big-data (дата звернення: 11.05.2023).

Data Act: MEPs back new rules for fair access to and use of industrial data. URL: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230310IPR77226/data-act-meps-back-new-rules-for-fair-access-to-and-use-of-industrial-data (дата звернення: 11.05.2023).

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Harmonised Rules on Fair Access to and Use of Data (Data Act). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0068 (дата звернення: 11.05.2023).

Про авторське право і суміжні права: Закон України від 01.12.2022 р. № 2811-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2811-20 (дата звернення: 11.05.2023).

The Interplay of Big Data and Intellectual Property Rights. URL: https://www.kashishipr.com/blog/the-interplay-of-big-data-and-intellectual-property-rights/ (дата звернення: 11.05.2023).

Cyranoski D., Contreras J. L., Carrington V. T. Intellectual property and assisted reproductive technology. Nature Biotechnology. 2023. Vol. 41. P. 14–20. URL: https://doi.org/10.1038/s41587-022-01592-9 (дата звернення: 11.05.2023).

Biomedicine, self and society: An agenda for collaboration and engagement / M. Pickersgill et al. Wellcome Open Research. URL: https://wellcomeopenresearch.org/articles/4-9/v1 (дата звернення: 11.05.2023).

Федотова Г., Филь С. Охорона прав інтелектуальної власності в галузі біотехнологій. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2021. № 6. С. 38−48.

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3769-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12 (дата звернення: 11.05.2023).

Kataoka M., Lee T.-L., Sawai T. The legal personhood of human brain organoids. Journal of Law and the Biosciences. 2023. Vol. 10, no. 1. URL: https://doi.org/10.1093/jlb/lsad007 (дата звернення: 11.05.2023).

The Role of Patents and Licensing in the Governance of Human Genome Editing: A White Paper/ D. Matthews et al. Queen Mary Law Research Paper. 2021. No 364. URL: https://ssrn.com/abstract=3896308 (дата звернення: 11.05.2023).

Minssen T., Mimler M. Patenting Bioprinting-Technologies in the US and Europe — The 5th Element in the 3rd Dimension / Minssen Timo; Mimler Marc. 3D printing, Intellectual Property and Innovation – Insights from Law and Technology. ed. / Rosa Maria Ballardini; Marcus Norrgård; Jouni Partanen. Wolters Kluwer, 2017. URL: https://ssrn.com/abstract=2946209 (дата звернення: 11.05.2023).

Пономарьова О. Досвід країн ЄС щодо етичних аспектів патентування біотехнологій у сфері медицини і фармації. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2021. № 1. С. 23−28.

McMahon A. Biotechnology, Health and Patents as Private Governance Tools: the Good, the Bad and the Potential for Ugly? Intellectual Property Quarterly. 2020. Vol. 3. P. 161–179. URL: https://doi.org/10.2139/ssrn.4002479 (дата звернення: 11.05.2023).

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018 (дата звернення: 11.05.2023).

Величко Д. М., Ченшова Н. В. Четверте покоління прав людини у сфері охорони здоров’я: особливості становлення та сучасний стан в Україні. Право і суспільство. 2023. № 1. С. 3−9.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-19

Номер

Розділ

Статті