СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Автор(и)

  • Вікторія Дмитренко кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу промислової власності і комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0002-1973-9863

DOI:

https://doi.org/10.33731/4-52023.289636

Ключові слова:

кодифікація, право інтелектуальної власності, право промислової власності, правочини інтелектуальної власності

Анотація

У статті наведено пропозиції щодо систематизації законодавства України у сфері інтелектуальної власності та відповідних правочинів. Аргументовано виділення права інтелектуальної власності в окрему комплексну галузь права у зв’язку зі специфікою його правової природи. Запропоновано врегулювати правовідносини у цій сфері у загальному
базовому законі про право інтелектуальної власності та двох спеціальних законах — щодо авторського права і суміжних прав та щодо права промислової власності. Це дасть змогу належно охороняти результати інтелектуальної, творчої діяльності і посилити захист прав та інтересів суб’єктів права на них.

Посилання

Штефан О. Окремі аспекти можливої кодифікації законодавства права інтелектуальної власності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2021. № 5. С. 108−118.

Мироненко Н. Теорія та практика кодифікації законодавства у сфері промислової власності: порівняльно-правовий аспект. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2023. № 1/2. С. 5−15.

Коваль І. Підстави і способи систематизації законодавства України у сфері інтелектуальної власності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2021. № 5. С. 119−127.

Потоцький М. Кодифікація законодавства України про інтелектуальну власність: матеріальний та процесуальний аспекти. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2021. № 6. С. 5−16.

Шабалін А. Про деякі аспекти систематизації законодавства у сфері права інтелектуальної власності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2022. № 2. С. 15−24.

Шабалін А. Про питання кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2021. № 1. С. 74−81.

Андрощук Г., Дорошенко О. Кодифікація права промислової власності Польщі: аналіз основних положень нового законопроєкту. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2022. № 4. С. 89−99.

Тверезенко О. Систематизація наказів у сфері промислової власності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2022. № 6. С. 29−38.

Кодинець А. Оновлення законодавства у сфері інтелектуальної власності в умовах рекодифікації: напрями, проблеми, перспективи. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2021. № 6. С. 17−24.

Рекодифікація цивільного законодавства України: виклики часу: монографія / за заг. ред. Н. С. Кузнєцової. 2-ге вид., доп. та перероб. Одеса: Гельветика, 2022. C. 213–232.

Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435 IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 12.09.2023).

Рішення Господарського суду м. Києва від 21 квітня 2020 р. у справі № 910/11127/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/88928249 (дата звернення: 08.08.2023).

Code de la propriété intellectuelle: Version au 01 juin 2023. En vigueur depuis le 03 juillet 1992. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/ LEGITEXT000006069414/ (дата звернення: 08.08.2023).

Código da Propriedade Industrial: (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/2018 de 10 de dezembro). Edição: Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Junho 2019. URL: https://inpi.justica.gov.pt/Portals/6/PDF%20INPI/Legisla%C3%A7%C3%A3o%20e%20outros%20documentos/CPI%20-%202018.pdf?ver=2019-06-28-153157-733 (дата звернення: 08.08.2023).

Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de março). Publicação: Diário da República n.º 61/1985, Série I de 1985- 03 14, p. 662−689. URL: https://www.igac.gov.pt/documents/20178/358254/ codigododireitodeautor.pdf/82f5546d-ecf1-422d-822c-0eb5b744794e (дата звернення: 08.08.2023).

Prawo własności przemysłowej: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Dz. U. 2001 Nr 49 poz. 508. URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/ WDU20010490508/U/D20010508Lj.pdf (дата звернення: 08.08.2023).

O prawie autorskim i prawach pokrewnych: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83. URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/ WDU19940240083/U/D19940083Lj.pdf (дата звернення: 08.08.2023).

Про авторське право і суміжні права : Закон України від 1 грудня 2022 р. № 2811-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text (дата звернення: 08.08.2023).

Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення: 12.09.2023).

Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text (дата звернення: 08.08.2023).

Гетьман Є. А. Кодифікація законодавства України: загальна характеристика, особливості, види: монографія. Харків: Право, 2012. 192 с.

Рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 10 грудня 2014 року. URL: https://ukrpatent.org/atachs/s60-res.pdf (дата звернення: 12.09.2023).

Рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 21 травня 2019 року. URL: https://ukrpatent.org/atachs/svitlo-res-2019.pdf (дата звернення: 12.09.2023).

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України від 14 вересня 2006 р. № 143-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/143-16#Text (дата звернення: 08.08.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-25

Номер

Розділ

Статті