УМОВИ ВІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТВОРІВ З МЕТОЮ СТВОРЕННЯ ОСВІТНІХ МАТЕРІАЛІВ ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Валентина Троцька кандидат юридичних наук, завідувач сектору розпорядження авторськими та суміжними правами відділу авторського права і суміжних прав НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7579-1877

DOI:

https://doi.org/10.33731/4-52023.289638

Ключові слова:

вільне використання творів, дистанційне навчання, видання, самостійне економічне значення

Анотація

У статті проаналізовано умови, за дотримання яких допускається використання творів з метою навчання без дозволу суб’єкта авторського права та безоплатно, передбачені у Законі України «Про авторське право і суміжні права». Розглянуто загальні умови, такі як: зазначення імені автора та джерела запозичення твору, відтворення правомірно оприлюдненого твору. Детально досліджено спеціальні (чи додаткові) умови вільного використання творів для створення освітніх матеріалів та дистанційного навчання. Виявлено недоліки, що мають місце в законі. Надано пропозиції щодо їх усунення. 

Посилання

Про авторське право і суміжні права : Закон України від 1 грудня 2022 року № 2811-ІХ. Офіційний вісник України. 2023 р. № 3. Ст. 196.

Про освіту : Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2017, № 38−39, ст. 380.

Троцька В. М. Вільне використання творів у цифровому середовищі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2021. 20 с.

Коноваленко В. Як ілюструвати навчальні видання за новим законом про ав-торське право. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/yak-ilyustruvati-navchalni-vidannya-za-novim-zakonom-pro-avtorske-pravo.html (дата звернення: 14.08.2023).

Міністерство освіти і науки України. Електронні підручники для навчання в умовах воєнного стану розміщено у вільному доступі. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/elektronni-pidruchniki-dlya-navchannya-v-umovah-voyennogo-stanu-rozmisheno-u-vilnomu-dostupi (дата звернення: 14.08.2023).

Директива Європейського Парламенту і Ради від 22 травня 2001 року про гармонізацію окремих аспектів авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_005-01#Text (дата звернення: 14.08.2023).

Великий тлумачний словник сучасної мови. Уривок. URL: https://slovnyk.me/dict/vts/%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA (дата звернення: 14.08.2023).

Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970−1980). Фрагмент. URL: http://sum.in.ua/s/fraghment (дата звернення: 14.08.2023).

Priora G., Jütte B., Mezei Р. Copyright and Digital Teaching Exceptions in the EU: Legislative Developments and Implementation Models of Art. 5 CDSM Directive. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s40319-022-01179-6 (дата звернення: 14.08.2023).

Про видавничу справу : Закон України від 5 червня 1997 року № 318/97-ВР. Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 32, ст. 206.

Case C 5/08. Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:62008CC0005 (дата звернення: 14.08.2023).

Opinion of Advocate General Trstenjak delivered on 12 February 2009. Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening. Reference for a preliminary ruling: Højesteret — Denmark. URL: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=72482&doclang=en (дата звернення: 14.08.2023).

Xalabarder R. Copyright exceptions for teaching purposes in Europe. URL: https://www.uoc.edu/in3/dt/eng/20418/20418.pdf (дата звернення: 14.08.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-25

Номер

Розділ

Статті