ЗАСТОСУВАННЯ СУДОМ ЕФЕКТИВНОГО СПОСОБУ ЗАХИСТУ, ЯКИЙ НЕ ВСТАНОВЛЕНИЙ ЗАКОНОМ АБО ДОГОВОРОМ: ДЕЯКІ ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Автор(и)

  • Андрій Шабалін кандидат юридичних наук, старший дослідник, завідувач відділу питань захисту прав ІВ НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, адвокат, Україна https://orcid.org/0000-0001-8536-5081

DOI:

https://doi.org/10.33731/4-52023.289801

Ключові слова:

цивільний процес, захист права, спосіб захисту, судовий захист

Анотація

Стаття присвячена окремим питанням застосування судом ефективного способу захисту у разі, коли закон або договір не визначають подібного способу захисту при вирішенні цивільних справ. Приділено увагу критеріям визначення судом означеного способу захисту, особливостям порядку застосування ефективного способу захисту, якщо такий не визначено законом чи договором. За результатами дослідження визначено основні критерії застосування судом ефективного способу захисту, сформульовано пропозиції з удосконалення інституту застосування судом ефективного способу захисту в цивільному судочинстві.

Посилання

Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 року № 1618-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print (дата звернення: 10.05.2023).

Потапенко А. В. Визначення судом ефективного способу захисту приватного права та інтересу, який не суперечить закону : анотація дис. ... д-ра філософії: 081-Право. Київ, 2021. URL: https://drive.google.com/file/d/ 1XmY818RmFnk83YaPCZLEJ97bm_DaECjB/view (дата звернення: 10.05.2023).

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів : Закон України від 03.10.2017 року № 2147-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19#n2 (дата звернення: 10.02.2023).

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-ІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (дата звернення: 10.05.2023).

Рогач Л. Коли суд може застосувати не встановлений законом спосіб захисту. URL: https://zib.com.ua/ua/153647.html (дата звернення: 10.05.2023).

Потапенко А. Вимога ефективного захисту права у процесуальних документах: погляд з позиції сторін цивільного процесу. Підприємництво, господарство і право. 2020 № 5. С. 35−42.

Федорів В. Яку роль має відігравати суд в обранні ефективного способу захисту. URL: https://zib.com.ua/ua/155532.html (дата звернення: 10.05.2023).

Постанова Великої Палати Верховного Суду України від 04.06.2019 у справі № 916/3156/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/82424016 (дата звернення: 10.05.2023).

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 16 травня 2018 року у справі № 759/19440/15-ц. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74120972 (дата звернення: 10.05.2023).

Погрібний С. О. Визначення способу захисту цивільних прав та інтересів. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Prezent_Pogribnyi_sposib_zahistu.pdf (дата звернення: 10.05.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-25

Номер

Розділ

Статті