ВИМОГИ ТА СПОСОБИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

Автор(и)

  • Олена Штефан доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу захисту прав інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6334-0040

DOI:

https://doi.org/10.33731/4-52023.289802

Ключові слова:

авторське право, способи захисту, вимоги, позов

Анотація

Розкрито взаємозв’язок між категоріями «вимоги», «способи захисту», «засоби захисту», «санкції», «предмет позову», акцентовано увагу на відсутності їх визначення у законодавстві України. Визначено проблеми, які виникають при захисті авторського
права і суміжних прав через відсутність чіткого розмежування змісту вказаних категорій та роль судової практики у процесі їх вирішення. Наведено правові позиції Європейського суду справедливості, які розширюють можливості судових органів у конкретизації санкцій з метою ефективного судового захисту порушених, невизнаних, оспорюваних прав та інтересів осіб.

Посилання

Калюжний Р. А., Ящуринський Ю. В. Основи римського приватного права: курс лекцій. Київ: Персонал, 2011. 184 с.

Братель О. Позов — цивільний процесуальний та матеріально-правовий юридичний факт. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 1. С. 3−10.

Немеш П. Ф. Правове обґрунтування позову в цивільному процесі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2018. Вип. 50 (1). С. 95−98.

Логінов О. А. Штефан О. О. Цивільний процес України. Київ: Юрінком Інтер, 2012. 368 с.

Постанова Верховного Суду від 14 липня 2021 року у справі № 161/2823/19. URL: http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=98368121&red=100003b72dedb199415087f5ed63822867f005&d=5 (дата звернення: 20.05.2023).

Постанова Верховного Суду від 14 липня 2021 року в справі № 161/2823/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98368121 (дата звернення: 20.05.2023).

Постанова Верховного Суду України у справі № № 909/243/18 від 14 вересня 2021 р. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/99647863?fbclid=IwAR2lKvWu-Mb3ppPdU4GVI2ymKCvHI2_v7m7xq_4oT3UDtOfsbS0l6tQAJIY (дата звернення: 20.05.2023).

Постанова Верховного Суду у справі № 925/1265/16 від 22 серпня 2018 р. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/76474144 (дата звернення: 20.05.2023).

Федорів В. Арбітр чи лікар? URL: https://zib.com.ua/ua/print/155532.html (дата звернення: 01.08.2023).

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 30 січня 2019 р. у справі № 569/17272/15-ц. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/ show/80116150 (дата звернення: 01.08.2023).

Аналіз практики застосування судами ст. 16 Цивільного кодексу України. URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/%28documents%29/ 6AF1EBA6DF621DEDC2257CE60053FFC3 (дата звернення: 20.05.2023).

Постанова Верховного Суду від 14.05.2019 у справі № 910/11511/18. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/81940535 (дата звернення: 20.05.2023).

Постанова Верховного Суду від 5 червня 2018 року у справі № 338/180/17. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/74963905?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01 (дата звернення: 20.05.2023).

Постанова Верховного Суду у справі № 916/3156/17 від 4 червня 2019 р. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/82424016 (дата звернення: 20.05.2023).

Рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 06 березня 2023 року у справі № 761/24372/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/109607041(дата звернення: 20.05.2023).

Постанова Верховного Суду від 13 березня 2023 року у справі № 398/1796/20. URL: http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=109871518&red=100003c994a6428abc8217170714b7b07a57e3&d=5 (дата звернення: 20.05.2023).

Кальова А. Обрання ефективного способу захисту порушених прав: практика Верховного Суду. URL: https://sud.ua/ru/news/sudebnaya-praktika/171314-obrannya-efektivnogo-sposobu-zakhistu-porushenikh-prav-praktika-verkhovnogo-sudu (дата звернення: 20.05.2023).

Навальнєва Н. Санкція як правовий засіб у механізмі правового регулювання цивільних відносин. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 3. С. 40−45.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-25

Номер

Розділ

Статті