ЧИ МРІЮТЬ СИСТЕМИ ГЕНЕРАТИВНОГОШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПРО ЕЛЕКТРИЧНИХ ОВЕЦЬ? ПОНЯТТЯ ТА УМОВИ ОХОРОНОЗДАТНОСТІ ОБ’ЄКТІВ, ЗГЕНЕРОВАНИХ СИСТЕМАМИ ГЕНЕРАТИВНОГО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Костянтин Зеров кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник сектору авторського права НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, фахівець Науково-освітнього центру з інтелектуальної власності, асистент кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Інституту права КНУ імені Тараса Шевченка, адвокат, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2916-7528

DOI:

https://doi.org/10.33731/4-52023.289803

Ключові слова:

штучний інтелект, авторське право, sui generis, AI-output

Анотація

У статті здійснено огляд новел Закону України «Про авторське право і суміжні права» щодо охороноздатності неоригінальних об’єктів, що згенеровані комп’ютерною програмою (системою генеративного штучного інтелекту) за допомогою права sui generis, зокрема через призму винятків і обмежень (тимчасових відтворень та виготовлення копій творів, що зроблені із законного джерела з метою пошуку тексту і даних, включених до наукових публікацій або пов’язаних з ними, для дослідницьких цілей). Надано рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання цієї сфери
та підвищення ефективності правозастосування.

Посилання

The WIPO Conversation on Intellectual Property and Artificial Intelligence. URL: https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/conversation.html (дата звернення: 20.08.2023).

Draft Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence. URL: https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=470053 (дата звернення: 20.08.2023).

Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence. URL: https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=499504 (дата звернення: 20.08.2023).

WIPO Conversation on Intellectual Property (IP) and Artificial Intelligence (AI). URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mocks/en/wipo_ip_ai_3_ge_20/wipo_ip_ai_3_ge_20_inf_5.pdf (дата звернення: 20.08.2023).

WIPO Conversation on Intellectual Property and Frontier Technologies. URL: https://www.wipo.int/about-ip/en/frontier_technologies/frontier_conversation.html (дата звернення: 20.08.2023).

Зеров К. Огляд теоретичних підходів щодо правової охорони об’єктів, згенерованих системами штучного інтелекту у сфері авторського права і суміжних прав. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2021. № 6. С. 25−37.

Vesala J. Developing Artificial Intelligence-Based Content Creation: Are EU Copyright and Antitrust Law Fit for Purpose? IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law. 2023. Vol. 54. P. 351–380.

European Parliament resolution of 20 October 2020 on intellectual property rights for the development of artificial intelligence technologies (2020/2015(INI)). URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0277_EN.pdf (дата звернення: 20.08.2023).

Штефан А. Об’єкти, згенеровані комп’ютерною програмою (штучним інтелектом) без безпосередньої участі людини: перший світовий досвід правової охорони. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2023. № 1−2. С. 75−85.

Про авторське право і суміжні права : Закон України від 1 грудня 2022 року № 2811-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text (дата звернення: 20.08.2023).

These 2 Photographers Never Met, But They Took the Exact Same Photo. URL: https://www.livescience.com/61970-photo-wave-coincidence.html (дата звернення: 20.08.2023).

Sag M. Copyright and Copy-Reliant Technology. URL: https://papers.ssrn.com/ sol3/papers.cfm?abstract_id=1257086 (дата звернення: 20.08.2023).

DOE 1 et al v. GitHub, Inc. et al. Case Number: 4:2022cv06823. URL: https://dockets.justia.com/docket/california/candce/4:2022cv06823/403220(дата звернення: 20.08.2023).

Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC (Text with EEA relevance). URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj (дата звернення: 20.08.2023).

Директива Європейського Парламенту і Ради 2001/29/ЄС від 22 травня 2001 року про гармонізацію окремих аспектів авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 984_005-01#Text (дата звернення: 20.08.2023).

Judgment of the Court (Fourth Chamber), 5 June 2014 Public Relations Consultants Association Ltd v Newspaper Licensing Agency Ltd and Others. Case C‑360/13. ECLI:EU:C:2014:1195. URL: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-360/13 (дата звернення: 20.08.2023).

Amendments adopted by the European Parliament on 14 June 2023 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain Union legislative acts (COM(2021)0206 – C9-0146/2021 – 2021/0106(COD))(1). URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0236_EN.html (дата звернення: 20.08.2023).

Terms of Service. URL: https://docs.midjourney.com/docs/terms-of-service (дата звернення: 20.08.2023).

Terms of Service. URL: https://openai.com/policies/terms-of-use (дата звернення: 20.08.2023).

GitHub Copilot Product Specific Terms. URL: https://github.com/customer-terms/github-copilot-product-specific-terms (дата звернення: 20.08.2023).

AIVA End User License Agreement. URL: https://www.aiva.ai/legal/1 (дата звернення: 20.08.2023).

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Паризький Акт від 24 липня 1971 року, змінений 2 жовтня 1979 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_051#Text (дата звернення: 20.08.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-25

Номер

Розділ

Статті