ВІРТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ З ПОЗИЦІЇ ЦИФРОВОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЦИФРОВОГО ПРАВА

Автор(и)

  • Олександр Бутнік-Сіверський доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник сектору комерціалізації ОІВ відділу промислової власності та комерціалізації НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2492-231X

DOI:

https://doi.org/10.33731/4-52023.289805

Ключові слова:

людино-цифрове середовище, віртуальна власність, речове право, цифрові правовідносини

Анотація

У статті розглядається формування людино-цифрового середовища з позиції реального та віртуального, де домінують права людини на обʼєкти інтелектуальної власності при використанні цифрових інструментів. Узагальнено наукові погляди на речове право як особливий вид права власності, об’єктом якого є безтілесні речі або безтілесне майно. Досліджено віртуалізацію власності, де формуються людино-цифрові системи з використанням новітніх цифрових технологій з додержанням цифрового права. Визначено ознаки віртуального права інтелектуальної власності стосовно реального права інтелектуальної власності.

Посилання

Гиляка О. С. Особливості забезпечення окремих прав людини в умовах цифрової трансформації. Захист прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері в сучасних умовах : матеріали другої науково-практичної конференції, 21 травня 2020 р., м. Київ / упоряд. : В. Г. Пилипчук, О. В. Петришин. Київ, 2020. 376 с.

Бутнік-Сіверський О. Інтелектуалізація цифрової економіки: економіко-правовий погляд. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2023. № 1−2. С. 86−96.

Економіко-правові проблеми інтенсифікації сфери інтелектуальної власності України під впливом нових викликів розвитку неоекономіки : монографія / кол. авторів ; за наук. ред. О. Б. Бутнік-Сіверського; НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ. Київ : Інтерсервіс, 2022. 470 с.

Хаустова М. Г. Державна політика в сфері прав людини в епоху цифрових трансформацій. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2022. Вип. 69. С. 328−333.

Размєтаєва Ю. С. Цифрові права людини та проблеми екстериторіальності в їх захисті. Право та державне управління. 2020. № 4. С. 18−23.

Еннан Р. Є. Право віртуального простору / цифрове право / інтернет-право та «цифровізація» права: загальні засади. Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного, ІТ та Інтернет права : матеріали Сьомої всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 25 травня 2023 р.). Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2023. 286 с.

Blazer Ch. The five indicia of virtual property. Pierce Law Review. 2006. Vol. 5. P. 137−161.

Сім сучасних цифрових інструментів для вчителів, які варто опанувати вже цього літа! URL: https://teach-hub.com/sim-suchasnyh-tsyfrovyh-instrumentiv-dlya-vchyteliv-yaki-varto-opanuvaty-vzhe-tsoho-lita/ (дата звернення: 27.07.2023).

Булеца С. Б. Віртуальне майно у метавсесвіті як об’єкт цивільних прав. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2022. С. 126−133.

Fairfield J. Virtual property. Boston University Law Review. 2005. Vol. 85. P. 1047−1102.

Maydanyk R. Property and Trust Law of Ukraine : monograph. International Encyclopaedia of Laws series, edited by AlainVerbecke & Vincent Sagaert. Alphen aan den Rijn, NL : Wolters Kluwer, 2017. 474 p.

Майданик Р., Майданик Н., Попова Н. Переосмислення загальної частини речового права в умовах європеїзації та кодифікації. Підприємництво, господарство і право. 2021. № 6. С. 39−54.

Erlank W. Introduction to virtual property: Lex virtualis ipsa loquitur. 2017. Vol. 18. № 7. P. 2525−2569.

Еннан Р. Правовий режим «віртуальної власності»: поняття, ознаки, сутність і правова природа. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 3. С. 123−131.

Горобець Н. О., Майсун І. В. Віртуальні об’єкти, їх місце в інституті права власності. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 5. С. 52−54.

Некіт К. Г. Віртуальна власність: поняття та сутність. Право і суспільство. 2019. № 2. С. 37–42.

Тимошенко Є. А. Проблема визначення права віртуальної власності як об’єкта правовідносин. Часопис Київського університету права. 2020. № 3. С. 264–267.

Андрощук Г. О. Інтелектуальна власність в системі Інтернету речей: економіко-правовий аспект. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2017. № 6. С. 68−78.

Майданик Р. А. Модернізація речового права: базовий принцип і напрями. Речове право: пріоритети та перспективи : матеріали тез Київських правових читань (22 березня, 2019 р., м. Київ). Київ, 2019. С. 11−19.

Майданик Р. А. Речове право. Загальні положення. Спогади про Людину, Вченого, Цивіліста-епоху (до 85-річчя від Дня народження академіка Ярославни Миколаївни Шевченко) ; за заг. ред. Р. О. Стефанчука. Київ : АртЕк, 2017. С. 226−249.

Майданик Р. А. Речове право : підручник. Київ : Алерта, 2019. 1102 с.

Харченко Г. Г. Ознаки речового права. Часопис Київського університету права. 2011. № 2. С. 137–138.

Рамський Ю. С., Олексюк В. П., Балик А. В. Адміністрування комп’ютерних мереж і систем : навч. пос. Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2010. 196 с.

Бутнік-Сіверський О. Б. Цифрові платформи на шляху цифровізації економіки інтелектуальної власності : Удосконалення законодавства та механізму реалізації захисту прав інтелектуальної власності в умовах післявоєнного відновлення України. Секція 6. «Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансферу технологій» : збірник наукових праць за матеріалами V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 23–24 березня 2023 р.) / за заг. ред. О. О. Штефан, А. В. Шабаліна ; Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України. Київ, 2023. С. 29–32.

Симсон О. Э. Интеллектуальная собственность в цифровую эпоху. Очерки права интеллектуальной собственности. Харьков : Право, 2018. С. 410−422.

Фартушна Д. К. Віртуальна власність: проблеми та перспективи. Харків, 2020. 34 с.

Taylor Wessing. The Metaverse: legal challenges and opportunities. January 31. 2022. URL: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c 1872705-ccbe-49bb-98f4-77092e4f26ec (дата звернення: 25.05.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-25

Номер

Розділ

Статті