АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА ОНЛАЙН-МЕДІА

Автор(и)

  • Валентина Троцька кандидат юридичних наук, завідувач сектору розпорядження авторськими та суміжними правами відділу авторського права і суміжних прав НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0002-7579-1877

DOI:

https://doi.org/10.33731/12024.300893

Ключові слова:

авторське право, суміжні права, медіа, цифровий контент

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням діяльності суб’єктів у сфері онлайн-медіа щодо створення і поширення цифрового контенту. Визначено характерні ознаки, притаманні онлайн-медіа, що відрізняють їх від інших видів медіа. Доведено, що створення, упорядкування цифрового контенту з метою наповнення вебсайта відіграє ключову роль
у діяльності суб’єкта у сфері онлайн-медіа. Окреслено права журналістів та інших авторів, які створюють цифровий контент. Досліджено питання договірних відносин, що виникають між суб’єктом у сфері онлайн-медіа та авторами, зокрема особливості укладання договорів в усній формі.

Посилання

Про авторське право і суміжні права : Закон України від 01 грудня 2022 року № 2811-ІХ. Офіційний вісник України. 2023. № 3. Ст. 196.

Про медіа : Закон України від 13 грудня 2022 року № 2849-IX. Офіційний вісник України. 2023. № 3. С. 168, ст. 205.

Про затвердження видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій : розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 265-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2019-%D1%80#Text (дата звернення: 17.01.2024).

Guttmann А. Revenue of the global entertainment and media market 2018-2027 Aug 29, 2023. URL: https://www.statista.com/statistics/237749/value-of-the-global-entertainment-and-media-market (дата звернення: 16.01.2024). 5. Медіа № 1 в Україні — не телебачення. За матеріалами Українського соціологічного порталу. URL: http://www.golos.com.ua/article/369736 (дата звернення: 17.01.2024).

Зайцева-Калаур І. Організації засобів масової інформації як суб’єкти автор-ського права: дис… канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2013. 200 с.

Зеров К. О. Особливості захисту авторських прав на твори, розміщені в мережі інтернет : монографія; НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ. Київ: Інтерсервіс, 2018. 220 с.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Реєстр суб’єктів у сфері медіа. URL: https://webportal.nrada.gov.ua/derzhavnyj-reyestr-sub-yektiv-informatsijnoyi-diyalnosti-u-sferi-telebachennya-i-radiomovlennya/ (дата звернення: 25.01.2024).

Зеленко І. Особливості онлайн-медіа. Науковий вісник «Наукові записки. Серія: Право». 2023. Вип. 14. С. 104−108.

Розкладай І. Авторське право vs медіа: як реформа авторського права вплине на медіа. URL: https://cedem.org.ua/analytics/avtorske-pravo-reforma (дата звернення: 24.01.2024).

Данькова Н. Що чекає на власні канали ОТТ-сервісів після набуття чинності закону «Про медіа». URL: https://detector.media/rinok/article/210714/2023-05-01-shcho-chekaie-na-vlasni-kanaly-ott-servisiv-pislya-nabuttya-chynnosti-zakonu-pro-media/ (дата звернення: 17.01.2024).

Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1992. № 48. Ст. 650.

Про державну підтримку медіа, гарантії професійної діяльності та соціальний захист журналістів : Закон України від 23 вересня 1997 року № 540/97-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1997. № 50. Ст. 302.

Про видавничу справу : Закон України від 5 червня 1997 року № 318/97-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1997. № 32. Ст. 206.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Номер

Розділ

Статті