ОХОРОНА АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУ АВТОРСЬКИМ ПРАВОМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33731/12024.300894

Ключові слова:

твір архітектури, архітектурний проект, оригінальність, європейська судова практика

Анотація

Досліджуються об’єкти архітектури, які можуть набути правової охорони авторським правом; формулюється висновок щодо ототожнення в законодавстві форми вираження творів архітектури з їх різновидами; пропонується розрізняти дві групи об’єктів авторського права у сфері архітектурної діяльності: будинки, споруди, сади, парки тощо, і проектну документацію (плани, ескізи, креслення тощо), на підставі чого створюється перша група об’єктів; аналізуються рішення Європейського суду справедливості та рішення судів Франції щодо тлумачення терміна «оригінальність» у ході вирішення спорів, пов’язаних з творами архітектури.

Посилання

Ritchie I. Looking at glass through the eyes of vitruvius in a society besotted with technology. London. 2012. URL: https://www.ritchie.studio/wp-content/uploads/2012/12/glass-supper-lecture-text-v4-illustrated-.pdf (дата звернення: 10.12. 2023).

Про авторське право і суміжні права : Закон України від 1 грудня 2022 року № 2811-IX. Офіційний вісник України. 2023 р. № 3 С. 74. Ст. 196.

Про архітектурну діяльність : Закон України від 20 травня 1999 року № 687-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 31. Ст. 246.

Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII. Відомості Верховної Ради України 1994. № 13. Ст. 64.

Греков Є. А. Авторське право на твори архітектури: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2007. 212 с.

Вербицька А. О. Твір архітектури як об’єкт авторського права: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2018. 237 с.

Мазуренко С. В. Правова охорона творів архітектури: міжнародний досвід. Аналітично-порівняльне правознавство. 2021. № 4 . С. 52−58.

Тарасенко Х. Ю. Охорона прав інтелектуальної власності у сфері будівництва: дис. … д-ра філософії: 081-Право. Львів. 2022. 243 с.

Бабенко В. А., Давиденко К. О. Aвторське право на проєкт в архітектурних конкурсах. Український журнал будівництва та архітектури. 2021. № 1(001). С. 26−34.

Про регулювання містобудівної діяльності : Закон України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 34. Ст. 343.

Соболь Юлія. Що таке будівництво та які будівельні роботи відносяться до робіт, що потребують отримання дозвільних документів, та які будівельні роботи виконуються без отримання дозвільних документів? URL: https://iteralex.com.ua/%D1%89%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%B0-%D1%8F%D0%BA%D1%96-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96/ (дата звернення: 20.11. 2023).

Склад та зміст проектної документації на будівництво ДБН А.2.2-3:2014. Київ: Міністерство розвитку громад та територій України, 2022. 33 с.

Основи і методи архітектурного проектування. Курс лекцій з дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 1201 (6.060102) — «Архітектура» спеціальність 6.060100 — «Містобудування») / Укл.: С. О. Шубович, Л. П. Панова, Г. В. Гамалєй та ін. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2009. 113 с.

Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи : постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560. Офіційний вісник України. 2011 р. № 41. С. 69. Ст. 1674.

Дроб’язко В. С. Дроб’язко Р. В. Право інтелектуальної власності: навч. посібник. Київ: Юрінком Інтер, 2004. 512 с.

Щерба С. П., Щедрін В. К., Заглада О. А. Філософія: навч. посібник. Київ: МАУП, 2004. 216 с.

Сурмін Ю. П. Наукові тексти: специфіка, підготовка та презентація. Навчально-методичний посібник. Київ: НАДУ, 2008. 184 с.

Aurélie Chapon А. La protection de l’œuvre architecturale par le droit d’auteur. Droit et Ville. 2013. Vol. 2, No. 76. Р. 11−24. URL: https://www.cairn.info/revue-droit-et-ville-2013-2-page-11.htm (дата звернення: 20.11.2023).

Judgment of the Court (Third Chamber) 12 September 2019. Case C 683/17. URL: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217668&pageIndex=0&doclang=EN (дата звернення: 10. 10. 2023).

Judgment of the Court (Fifth Chamber) 11 June 2020. Case C 833/18. URL: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=227305&doclang=EN (дата звернення: 20.10. 2023).

Cass. 1e civ. 6 mars 1979, SARL Le Mas Provençal / Carlier ; Cass., 1ère civ., 12 novembre 1980, n° 79-13.544. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/juri/ id/JURITEXT000007003025 (дата звернення: 10.11.2023).

Décision de la Cour suprême n° 12/1995, datée du 28 janvier 1995 [ECLI:ES:TS:1995:359]. URL: https://www.poderjudicial.es/search/AN/ openDocument/9888704d7512e027/20040313 (дата звернення: 20.11.2023).

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 novembre 2008, 07-17.632, Inédit. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019782126 (дата звернення: 20.11.2023).

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 juillet 2006, 05-15.235, Publié au bulletin. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055536 (дата звернення — 20.11.2023).

CA Paris, 4e ch. A, 22 mai 1996, Société Governor et J.-M. Wilmotte/Dubois, ville de Lyon et ville de Caen : Gaz. Pal., 4 décembre 1996. URL: https://docplayer.fr/3622360-6-e-numero-janvier-fevrier-2010.html#google_vignette (дата звернення: 10.11.2023).

CA Versailles, 1re ch., 4 avril 1996, SA Facebat/Sirvin : JCP éd. G, 1996, II, 22741. URL: https://docplayer.fr/3622360-6-e-numero-janvier-fevrier-2010.html#google_ vignette (дата звернення: 25.11.2023).

CA Paris, 4e ch. A, 22 mai 1996, Société Governor et J.-M. Wilmotte/Dubois, ville de Lyon et ville de Caen : Gaz. Pal., 4 décembre 1996. URL: https://docplayer.fr/3622360-6-e-numero-janvier-fevrier-2010.html#google_vignette (дата звернення: 25.11.2023).

CA Rouen, 2e ch. civ., 26 juin 1997, SCPA JAPAC/SARL Duval-Raynal. URL: https://docplayer.fr/3622360-6-e-numero-janvier-fevrier-2010.html#google_vignette (дата звернення: 20.11.2023).

CAA Nantes, 4e ch., 27 décembre 2002, n°00NT01443, ville de Cholet. URL: https://docplayer.fr/3622360-6-e-numero-janvier-fevrier-2010.html#google_vignette (дата звернення: 20.11.2023).

Tassi J. Les décisions en propriété intellectuelle relevées par Jérôme TASSI en mars et avril 2020. URL: https://consultation.avocat.fr/blog/jerome-tassi/article-34897-les-decisions-en-propriete-intellectuelle-relevees-par-jerome-tassi-en-mars-et-avril-2020.html (дата звернення: 20.11.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Номер

Розділ

Статті