ПОСИЛЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: НОВАЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Автор(и)

  • Олена Штефан доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу захисту прав інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6334-0040

DOI:

https://doi.org/10.33731/12024.300897

Ключові слова:

докази, інтелектуальна власність, порушення прав, цивільне судочинство

Анотація

Досліджено спеціальні норми щодо витребування доказів про походження і мережі розповсюдження товарів або надання послуг, що порушують право інтелектуальної власності чи щодо яких існують достатні підстави вважати, що розповсюдження таких товарів або надання таких послуг порушує права інтелектуальної власності. Обґрунтовано,
що ці норми будуть застосовуватися лише до товару, який містить або сам є об’єктом права інтелектуальної власності. Закон не встановлює спеціального суб’єкта, у якого можна витребувати докази. Інформація, яка повинна бути надана за ухвалою суду про витребування доказів, може включати інформацію з обмеженим доступом.

Посилання

Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року № 1618-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40−1, 42. Ст. 492.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності : Закон України від 20 березня 2023 р. № 2974-IX. Офіційний вісник України. 2023. № 41. С. 55, ст. 2211.

Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року № 1798-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 6. Ст. 56.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом № 1678-VII від 16.09.2014 р. Офіційний вісник України. 2014 р. № 75, том 1. С. 83. Ст. 2125.

Директива 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29.04.2004 про захист прав інтелектуальної власності. URL: https://zakononline.com.ua/ documents/show/253506___253571 (дата звернення: 07.02.2024).

Про захист прав споживачів : Закон України від 12 травня 1991 р. № 1023-XII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 30. Ст. 379.

Про захист прав споживачів : Закон України від 10 червня 2023 р. № 3153-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3153-20#Text (дата звернення: 07.02.2024).

Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції / А. Г. Чубенко, М. В. Лошицький, Д. М. Павлов, С. С. Бичкова, О. С. Юнін. Київ: Ваіте, 2018. 826 с.

Oбов’язки виробника, імпортера, дистриб’ютора. Дія. Бізнес. URL: https://export.gov.ua/197-oboviazki_virobnika_importera_distribiutora (дата звернення: 25.10.2023 р.).

Петренко А. С. Предмет застави товарів в обороті або переробці. Проблеми цивільного права та процесу. Тези доповідей учасників науково-практичної конференції, присвяченої світлій пам’яті Олександра Анатолійовича Пушкіна (м. Харків, 28 травня 2019 року). Харків, 2019. С. 340−343.

Безух О. Товар і майнові відносини в умовах економічної конкуренції. Господарське право і процес 2017. № 4. С. 54−58.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. № 40−44. Ст. 356.

Загальний класифікатор спеціалізацій суддів та категорій справ, затверджений наказом Державної судової адміністрації України від 21.12.2018 р. № 622. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/card/v0622750-18 (дата звернення: 07.02.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Номер

Розділ

Статті