АНАЛІЗ СТАНУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ БРЕНДІВ У ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ГЛОБАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ)

Автор(и)

  • Геннадій Андрощук головний науковий співробітник відділу промислової власності та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, кандидат економічних наук, доцент, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0781-9740

DOI:

https://doi.org/10.33731/12024.300899

Ключові слова:

недобросовісна конкуренція, торговельна марка, бренд, цифрова економіка

Анотація

У статті на основі матеріалів глобальних досліджень проаналізовано економіко-правові проблеми охорони брендів у цифровій економіці. Досліджено стан контрафакції у сфері охорони прав на торговельні марки, особливості організації захисту брендів в умовах цифрової економіки, їх вплив на бізнес та економіку, причини і ключові чинники, проблемні питання, що виникають у зв’язку з контрафакцією на платформах е-комерції, іншими проявами недобросовісної конкуренції. Подано рекомендації щодо уніфікації національного законодавства та організаційно-економічного механізму захисту брендів.

Посилання

Petrosyan А. Worldwide digital population 2024. URL: https://www.statista.com/ statistics/617136/digital-population-worldwide/ (дата звернення: 25.02.2024).

Worldwide IP Filings Reached New All-Time Highs in 2021, Asia Drives Growth. URL: https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2022/article_0013.html (дата звернення: 25.02.2024).

Global Brand Database. URL: https://branddb.wipo.int/en/quicksearch?sort= score%20desc&start=0&rows=30&asStructure=%7B%22boolean%22:%22AND%22,%22bricks%22:%5B%5D%7D&_=1707470767355 (дата звернення: 25.02.2024).

2023 State of Brand Protection Report. URL: https://marqvision.drift.click/state-of-brand-protection-report (дата звернення: 25.02.2024).

2022 Consolidated Annual Activity Report (CAAR). URL: https://euipo.europa. eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/ annual_repo rt/Annual_Activity_Report_2022_en.pdf (дата звернення: 25.02.2024).

U.S. Intellectual Property and Counterfeit Goods—Landscape Review of Existing/Emerging Research. URL: https://www.uspto.gov/sites/default/files/ documents/USPTO-Counterfeit.pdf (дата звернення: 25.02.2024).

Brand Protection Report. Published April 2024. URL: https://assets.aboutamazon.com/2c/9e/2e907d06477a88c5bc556f95d27c/amazon-brand-protection-report-3rd-annual.pdf (дата звернення: 25.02.204).

Anticounterfeiting Benchmarking Report Published: May 4, 2023. URL: https://www.inta.org/perspectives/inta-research/anticounterfeiting-benchmarking-report/ (дата звернення: 25.02.2024).

2023 Special 301 Report. URL: https://ustr.gov/sites/default/files/2023-04/2023%20Special%20301%20Report.pdf?utm_medium=email&_hsmi=255914727&_hsenc=p2ANqtz-9TAuFh8cKfoI1i9texi5f1O3b2j4AJv_FdsJfRVNnEBGadp5qY_ SnrGBysZHg90eUYJs4XatoTEwt7HjZoQvO-APdkiAy6PLNRoqBW9rR_cFCHp 8I&utm_content=255914727&utm_source=hs_email (дата звернення: 25.02.2024).

Андрощук Г. О. Недобросовісність заявників торгових марок: аналіз зарубіжної та вітчизняної законодавчої і правозастосовної практики. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2020. № 5. С. 24−42.

Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text (дата звернення: 25.02.2024).

Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 07 червня 1996 р. № 236/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 36. Ст. 164.

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 36.

2023 AIPPI World Congress – Istanbul Adopted Resolution 25 October 2023 Resolution 2023 – Study Question – General Responsibility of online marketplaces for online infringement of industrial property rights. URL: https://aippi.soutron.net/ Portal/Default/en-GB/DownloadImageFile.ashx?objectId= 9242&ownerType=0&ownerId=4873 (дата звернення: 25.02.2024).

S.936 — INFORM Consumers Act117th Congress (2021−2022). URL: https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/936/text (дата звернення: 25.02.2024).

Montanaro Schrader К. What Brand Owners and Platforms Need to Know for Compliance with the INFORM Consumers Act. URL: https://ipwatchdog.com/ 2023/02/16/brand-owners-platforms-need-know-compliance-inform-consumers-act/id=156769/ (дата звернення: 25.02.2024).

Про захист прав споживачів : Закон України від 10.06.2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3153-20#Text (дата звернення: 25.02.2024).

Директива Європейського Парламенту і Ради 2005/29/ЄС від 11 травня 2005 року стосовно недобросовісних комерційних практик бізнесу щодо споживачів на внутрішньому ринку та внесення змін до Директиви Ради 84/450/ЄЕС, директив Європейського Парламенту і Ради 97/7/ЄС, 98/27/ЄС та 2002/65/ЄС та Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2006/2004 («Директива про недобросовісні комерційні практики»). URL: https://www.kmu.gov.ua/ storage/app/sites/1/55-GOEEI/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0 %BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%202005%2029%20%D0%84%D0%A1.pdf (дата звернення: 25.02.2024).

EU enforcement of intellectual property rights: results at the EU border and in the EU internal market 2021. URL: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/ guest/document_library/observatory/documents/reports/2022_EU_enforcement_of_IPRs_2021/2022_EU_enforcement_of_IPRs_results_2021_ExSum_en.pdf (дата звернення: 25.02.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Номер

Розділ

Статті