СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ПОГЛЯД НА ВАРІАНТИ КОДИФІКАЦІЇ

Автор(и)

  • Андрій Омельченко доктор юридичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри приватного права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, головний науковий співробітник наукового сектору комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності відділу промислової власності і комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0002-8407-8555

DOI:

https://doi.org/10.33731/12024.300900

Ключові слова:

право інтелектуальної власності, систематизація, законодавство, кодифікація

Анотація

У статті розглянуто підходи до подальшої кодифікації законодавства України у сфері інтелектуальної власності. Можна виділити шість варіантів такої кодифікації: 1) на рівні окремих спеціальних законів; 2) на рівні Цивільного кодексу України та окремих спеціальних законів; 3) на рівні Кодексу законів про інтелектуальну власність та окремих спеціальних законів; 4) розроблення спеціальних кодифікаційних актів у сфері авторського права і суміжного права та у сфері промислової власності; 5) у рамках Цивільного кодексу України; 6) у рамках Кодексу законів про інтелектуальну власність.

Посилання

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 01.02.2024).

Про правотворчу діяльність : Закон України від 24 серпня 2023 року № 3354-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3354-20#Text (дата звернення: 01.02.2024).

Мироненко Н. Деякі теоретичні та практичні підходи до кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності. Приватне право і підприємництво. 2023. Вип. 22. С. 30−38.

Андрощук Г., Дорошкнко О. Кодифікація права промислової власності Польщі: аналіз основних положень нового законопроекту // Теорія і практика інтелектуальної власності. 2022. № 4. С. 89−99.

Крижна В. Варіанти кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2010. № 1. С. 110−115.

Шабалін А. Про питання кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2021. № 1. С. 74−81.

Кодинець А. Оновлення законодавства у сфері інтелектуальної власності в умовах рекодифікації: напрями, проблеми, перспективи. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2021. № 6. С. 17−24.

Стефанчук Р. О. До питання про кодифікацію законодавства у сфері інтелектуальної власності. Право України. 2016. № 11. С. 86–91.

Потоцький М. Кодифікація законодавства України про інтелектуальну власність: матеріальний та процесуальний аспекти. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2021. № 6. С. 5−16.

Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення: 01.02.2024).

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення: 01.02.2024).

Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року № 2947-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text (дата звернення: 01.02.2024).

Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (дата звернення: 01.02.2024).

Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 01.02.2024).

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073-X. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text (дата звернення: 01.02.2024).

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 01.02.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Номер

Розділ

Статті