МІЖНАРОДНІ ЗАГРОЗИ ДЛЯ ДОСТУПУ ДО ЛІКУВАННЯ: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ ТРІПС-ПЛЮС В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Автор(и)

  • Ірина Яковець доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, керівник Центру правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0002-1022-3115

DOI:

https://doi.org/10.33731/12024.300902

Ключові слова:

зловживання правами, права інтелектуальної власності, доступ до ліків, ТРІПС-плюс

Анотація

У статті проаналізовано положення ТРІПС-плюс (сертифікати додаткової охорони, ексклюзивність даних, патентна ув’язка, митні заходи) у контексті їх впливу на ринок лікарських засобів та доступу до лікування. Положення ТРІПС-плюс створюють бар’єри для доступу до лікування через сприяння формуванню монополій на фармацевтичному ринку, високих цін на лікарські засоби, блокування виходу на ринок генериків. Обґрунтовано висновок про необхідність переосмислення законодавчих підходів до захисту прав інтелектуальної власності на лікарські засоби з метою пріоритетного забезпечення права людини на охорону здоров’я.

Посилання

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018 (дата звернення: 07.02.2024).

Pfizer, BioNTech and Moderna making $1,000 profit every second while world’s poorest countries remain largely unvaccinated. URL: https://www.oxfam.org/en/press-releases/pfizer-biontech-and-moderna-making-1000-profit-every-second-while-worlds-poorest (дата звернення: 07.02.2024).

Кашинцева О. Ю. Позиція України на Раді ТРІПС щодо необхідності запровадження виключень з монополії інтелектуальної власності на час пандемії (11.05.2021). URL: https://medcom.unba.org.ua/publications/6573-poziciya-ukraini-ta-radi-trips-shodo-neobhidnosti-zaprovadzhennya-viklyuchen-z-monopolii-intelektual-noi-vlasnosti-na-chas-pandemii.html (дата звернення: 07.02.2024).

Pashkov V. M. The impact of the legal regime of intellectual property protection in the pharmaceutical market. Wiadomosci Lekarskie. 2016. T. LXIX, nr 3 (cz. II). P. 582–586.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства : Закон України від 21 липня 2020 р. № 816-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/816-20 (дата звернення: 07.02.2024).

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3769-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12 (дата звернення: 07.02.2024).

Regulation (EC) No 469/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32009R0469 (дата звернення: 07.02.2024).

Івахненко Ю., Єфімчук О., Поліщук М. Звіт щодо ТРІПС+ положень в українському законодавстві та рекомендацій щодо їх пом’якшення. Київ, 2017. 112 с. URL: https://network.org.ua/wp-content/uploads/2020/06/Report_for_print.pdf (дата звернення: 07.02.2024).

Про лікарські засоби : Закон України від 04 квітня 1996 р. № 123/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/123/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 07.02.2024).

IFPMA, Data Exclusivity: Encouraging Development of New Medicines, 2011. 84 p. URL: https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2023/01/i2023_IFPMA_ 2011_Data_Exclusivity__En_Web.pdf (дата звернення: 07.02.2024).

Гургула О. Патентна ув’язка в Україні служить єдиній цілі — штучному продовженню патентної монополії фармкомпаній. Юридична практика, 15.11.2023. URL: https://pravo.ua/patentna-uv-iazka-v-ukraini-sluzhyt-iedynii-tsili-shtuchne-prodovzhennia-patentnoi-monopolii-farmkompanii/ (дата звернення: 07.02.2024).

Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/4495-17 (дата звернення: 07.02.2024).

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 21 березня 2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/984_011 (дата звернення: 07.02.2024).

Москалюк Н. Б. Теоретичні передумови та практичні аспекти паралельного імпорту в системі реалізації прав інтелектуальної власності на лікарські засоби. Часопис Академії адвокатури України. 2013. № 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chaau_2013_3_16 (дата звернення: 07.02.2024).

Medicins Sans Frontieres, Ukraine: Open Letter: Urgent action by Johnson & Johnson needed to improve equitable access to bedaquiline-based regimens in all countries with a high burden of tuberculosis, 21.09.2023. URL: https://www.msfaccess.org/ukraine-open-letter-urgent-action-johnson-johnson-needed-improve-equitable-access-bedaquiline-based (дата звернення: 07.02.2024).

Іваненко Д. Д., Глущенко Н. В. Правові аспекти впливу інтелектуальної власності на доступність лікарських засобів в Україні. Правовий часопис Донбасу. 2021. №3 (76). С. 39−44.

Кашинцева О., Іолкін Я. Дотримання балансу інтересів суспільства та інтересів суб’єктів патентних прав при кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2021. № 6. С. 87−93.

Said М. The Impact of ‘TRIPS-Plus’ Rules on the Use of TRIPS Flexibilities: Dealing with the Implementation Challenges. Access to Medicines and Vaccines, 28.10.2021. Р. 297–327. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-83114-1_11 (дата звернення: 07.02.2024).

The role of intellectual property rights on access to medicines in the WHO African region: 25 years after the TRIPS agreement. BMC Public Health. 2021. URL: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-021-10374-y (дата звернення: 07.02.2024).

Кашинцева О. Ю., Трофименко М. М. Правові механізми розширення доступу до лікування за умов пандемії в Україні та світі. Медичне право. 2020. № 2(26). С. 34−48.

Дорошенко О. Ф., Тверезенко О. О. Додаткова охорона прав на винаходи: проблеми правового регулювання та можливі шляхи вирішення. Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного, інтернет права та ІТ права: матеріали сьомої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 29 вересня 2022 р.). Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2023. С. 94−99.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Номер

Розділ

Статті