DOI: https://doi.org/10.33731/62017.134099

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ

Євгенія Недогібченко

Анотація


У статті проаналізовано статтю 42 ЗУ «Про освіту», прийнятий у вересні 2017. Основна частина статті присвячена новому поняттю «самоплагіат». У статті досліджено: публікації закордонних науковців; рекомендації закордонних ВУЗів щодо оформлення наукових робіт;міжнародне та закордонне законодавство на зазначену тематику.


Ключові слова


Академічна доброчесність; плагіат; «самоплагіат»; дублікат публікації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Угода про асоціацію між Євросоюзом та Україною / Офіційний вісник України від 26.09.2014 р. 2014, № 75, том 1, Ст. 2125.

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

Закон України «Про освіту» / Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38–39, ст.380. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/print.

Етичний кодекс вченого України. URL: https://www.znu.edu.ua/etychnyjkodex-uchenogo-Ukrajiny.pdf.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. К.; Ірпінь: ВТФ Перун, 2005. С. 977.

Про авторське право і суміжні права: Закон України / Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. № 13. Ст.64.

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/print1443097366893420.

Закон про професійне навчання Федеративної Республіки Німеччина від 23.03.2005 р./BGBI. I. С. 931. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/BJNR093110005.html.

Education Act 1996 the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/56/contents.

Elementary and Secondary Education Act of 1965 (ESEA), as amended USA. URL: https://www2.ed.gov/policy/landing.jhtml?src=pn.

Canada Education Savings Act (S.C. 2004, p. 26).

URL: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-3.6.

Miguel Roig. Plagiarism and self-plagiarism: What every author should know. Biochemia Medica 2010. 20(3). P. 295–300. URL: http://www.biochemia-medica.com/content/plagiarism-and-self-plagiarism-what-every-author-should-know

Eldon Smith R. Plagiarism, self-plagiarism and duplicate publication/ The Canadian Journal of Cardiology. 2007. Feb. 23(2). P. 146–147. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2650652.

The Committee on Publication Ethics (COPE). URL: https://publicationethics.org/about.

The Committee on Publication Ethics (COPE) / CASE NUMBER: 09-21. URL: https://publicationethics.org/case/self-plagiarism.

About ICMJE. URL: http://www.icmje.org.

Overlapping Publications. URL: http://www.icmje.org/recommendations

/browse/publishing-and-editorial-issues/overlapping-publications.html.

Про затвердження Вимог до оформлення дисертації Наказ МОН Українивід 12.01.2017 р. № 40. / Офіційний вісник України. 2017 р. № 20. ст. 576. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17.

Словник іншомовних соціокультурних термінів. URL: http://slovopedia.org.ua/39/53392/260673.html.