№ 6 (2017)

Зміст

Статті

ДОКАЗИ І ЗАСОБИ ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Анна Штефан
ПОНЯТТЯ ДОГОВОРУ ПРО ПЕРЕДАЧУ «НОУ-ХАУ»: ПРОБЛЕМАТИКА PDF
Алла Дідук
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В СИСТЕМІ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Геннадій Андрощук
ОЗНАКИ НОВОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЧНА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ, ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТА ПРОРИВИ (Ч. 2) PDF
Олександр Бутнік-Сіверський
ВЕБ-САЙТ: ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ З ПОЗИЦІЇ АВТОРСЬКОГО ПРАВА PDF
Ольга Мацкевич
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ PDF
Євгенія Недогібченко
ПІДХОДИ ВОІВ СТОСОВНО ОХОРОНИ ОФІЦІЙНИХ НАЗВ ДЕРЖАВ ТА ВНЕСЕННЯ ЇХ ДО ПОЗНАЧЕНЬ PDF
Володимир Сенчук
ЦИФРОВИЙ СЕМПЛІНГ В КОНТЕКСТІ ДОТРИМАННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА МУЗИЧНІ ТВОРИ PDF
Валентина Троцька
ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТВОРИ, РОЗМІЩЕНІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ PDF
Аліна Подолєва
СПІВАВТОРСТВО ПРИ СТВОРЕНІ ФОТОГРАФІЧНОГО ТВОРУ PDF
Ольга Улітіна
ВИДИ ТЕЛЕФОРМАТА ЯК ОБ’ЄКТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ PDF
Надія Федорова