№ 6 (2017)

Зміст

Статті

ДОКАЗИ І ЗАСОБИ ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Анна Штефан
ПОНЯТТЯ ДОГОВОРУ ПРО ПЕРЕДАЧУ «НОУ-ХАУ»: ПРОБЛЕМАТИКА PDF
Алла Дідук
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В СИСТЕМІ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Геннадій Андрощук
Ознаки нової інтелектуальної економіки: інноваційна технологічна реструктуризація, інтенсифікація та прориви PDF
Олександр Бутнік-Сіверський
Веб-сайт: визначення поняття та можливості правової охорони з позиції авторського права PDF
Ольга Мацкевич
Академічна доброчесність: складові елементи. PDF
Євгенія Недогібченко
ПІДХОДИ ВОІВ СТОСОВНО ОХОРОНИ ОФІЦІЙНИХ НАЗВ ДЕРЖАВ ТА ВНЕСЕННЯ ЇХ ДО ПОЗНАЧЕНЬ PDF
Володимир Сенчук
ЦИФРОВИЙ СЕМПЛІНГ В КОНТЕКСТІ ДОТРИМАННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА МУЗИЧНІ ТВОРИ PDF
Валентина Троцька
ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТВОРИ, РОЗМІЩЕНІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ PDF
Аліна Подолєва
СПІВАВТОРСТВО ПРИ СТВОРЕНІ ФОТОГРАФІЧНОГО ТВОРУ PDF
Ольга Улітіна
Види телеформата, як об’єкта права інтелектуальної власності PDF
Надія Федорова