DOI: https://doi.org/10.33731/12018.155981

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЮРИСДИКЦІЇ ВИЩОГО СУДУ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЩОДО СПІРНИХ АВТОРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН

Олена Штефан

Анотація


З’ясовується вплив судово-правових реформ на розвиток судової юрисдикції в Україні, аналізується стан відмежування цивільної юрисдикції від господарської в контексті здійснюваних реформ і утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності, пропонується низка заходів для подолання колізій у процесуальному законодавстві.

Ключові слова


юрисдикція, судово-правова реформа, спеціалізація судів, Вищий суд з питань інтелектуальної власності, захист авторського права

Повний текст:

PDF

Посилання


Данилюк А. Перспективи запровадження в Україні патентної юстиції. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2014. № 6. С. 126–132.

Керноз Н. Є., Берднік І. В. Проблемінсть законодавчого врегулювання підсудності та її видів в національному судочинстві. Молодий вчений. Листопад, 2014 р. № 11 (14). С. 160–165.

Липцик Д. Авторское право и смежные права; пер. с фр. М.: Ладомир; Издательство ЮНЕСКО, 2002. 788 с.

Мироненко Н. М. Правовые проблемы интеллектуальной собственности. Реферативный обзор действующего законодательства Украины и практика его применения (сфера экономики). К., 1995. С. 65–76.

Снідевич О. С. Проблеми розмежування юрисдикції. Вісник Вищої ради юстиції. 2014. № 2 (10). С. 41–53.

Судариков С. А. Основы авторського права. М.: Амалфея, 2000. 512 с.

Федеральный патентный суд Германии. URL: https://www.bundespatentgericht.de