№ 1 (2018)

Зміст

Статті

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЮРИСДИКЦІЇ ВИЩОГО СУДУ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЩОДО СПІРНИХ АВТОРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН PDF
Олена Штефан
ПРАВОВА ПРИРОДА ФАНФІКШЕНУ. ФАНФІКШЕН ЯК ВИД СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА PDF
Ольга Улітіна
ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА НАЗВУ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ. СУДОВА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ КРАЇНАХ PDF
Ірина Петренко
ПИТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ПРОБЛЕМ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Олександр Зайківський, Олександр Оністрат
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ДОКАЗУВАННЯ У СПРОЩЕНОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ (НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ) PDF
Андрій Шабалін
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ СПОРИ ЩОДО ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ* PDF
Катерина Сопова
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В СИСТЕМІ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Геннадій Андрощук
РОЗВИТОК НАУКОВИХ ПАРКІВ ЯПОНІЇ ТА КИТАЮ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Тетяна Постригань
ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ЮРИДИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «БІОБАНК» В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ PDF
Ольга Омельченко
ДО ПИТАННЯ ПРО ХАРАКТЕРИСТИКУ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Олена Кадєтова
РЕЦЕНЗІЯ на монографію ІВАЩЕНКА ВІКТОРА АНАТОЛІЙОВИЧА «РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ (ХІХ – ПОЧ. ХХІ СТ.)» PDF
Ірина Коваль