ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ОБОРОННІЙ СФЕРІ

Автор(и)

  • Олександр Зайківський НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine
  • Олександр Оністрат НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33731/32018.156006

Ключові слова:

інтелектуальна власність, оборонна сфера, об’єкти права інтелек- туальної власності, порушення прав інтелектуальної власності, озброєння та військо- ва техніка, військово-технічне співробітництво

Анотація

Розглянуто можливі порушення прав інтелектуальної власності в оборонній сфері та відповідальність за їх вчинення. Проаналізовано законодавство України, що регу- лює діяльність, пов’язану з розробкою озброєння та військової техніки, а також здійс- ненням міжнародного військово-технічного співробітництва, стосовно забезпечення охорони інтелектуальної власності. Зазначено важливість охорони інтелектуальної власності та неохідність удосконалення законодавства щодо врегулювання питань охорони інтелектуальної власності в оборонній сфері.

Біографії авторів

Олександр Зайківський, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

старший науковий співробітник

Олександр Оністрат, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

старший науковий співробітник

Посилання

Конституція України. URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-вр.

Цивільний кодекс України, від 16.01.2003 р. Голос України. 2003. № 45. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print1452597396210285.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/8074-10.

Кримінальний кодекс України, від 05.04.2001 р. // Голос України. 2001. № 107. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1452597396210285.

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 р. № 3687. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/3687-12.

Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 р. № 3792. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12.

Господарський кодекс України, від 16.01.2003 р. // Голос України. 2003. № 49. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436–15.

Зайківський О., Оністрат О. Можливі порушення прав інтелектуальної власності при розробленні озброєння та військової техніки. Теорія і практика інтелектуальної власності. № 4. 2017. С. 38–48.

Зайківський О., Оністрат О. Порушення прав інтелектуальної власності при військово-технічному співробітництві. Теорія і практика інтелектуальної власності. № 5. 2017. С. 5–16.

Про державне оборонне замовлення: Закон України від 03.03.1999 р. № 464. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/464-14.

Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету: постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1084. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1084-2004-%D0%BF.

Питання державного оборонного замовлення: постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 р. № 464. URL: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1084-2004-п.

Про наукову і науково-технічну експертизу: Закон України від 10.02.1995 р. № 51. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/51/95-%D0%B2%D1%80.

Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. № 3855. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855/94-вр.

ДСТУ 3575-97. Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення, затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України від 0б.06.1997 р. № 327.

ДСТУ 3574-97. Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення, затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України від 06.06.1997 р. № 327.

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. № 959. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/959-12.

Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання: Закон України від 20.02.2003 р. № 549. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/549-15.

Про заходи щодо вдосконалення військово-технічного співробітництва України з іноземними державами: указ Президента України від 21.04.1999 р. № 422. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/422/99.

Про розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері військово-технічного співробітництва з іноземними державами: указ Президента України від 20.03.2002 р. № 276. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/276/2002.

Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 р. № 922.

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/922-19.

Артяков В. В. Офсет у системі військово-технічного співробітництва: економічні й державно-правові аспекти. М., 2003. 255 с.

Бегма В. М., Мокляк С. П., Толочний Ю. В. Офсетна практика в системі ВТС України як чинник забезпечення економічної безпеки держави. Стратегічні пріоритети. №4 (17). 2010 р. С. 100–103.

Бутусов Ю. Заберите себе Оплот. URL: https://fraza.ua/stenograms/261447-zaberite-sebe-oplot-on-ne-luchshe-t-64bvtankist-s-pozyvnym-ferrum-kritikuet-tankostroenie-ukrainy.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-26

Номер

Розділ

Статті