№ 3 (2018)

Зміст

Статті

ЗАКОН УРСР «ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО» 1929 РОКУ PDF
Володимир Дроб’язко
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ШРИФТІВ ПРАВОМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ PDF
Костянтин Зеров
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ОБОРОННІЙ СФЕРІ PDF
Олександр Зайківський, Олександр Оністрат
НАБУТТЯ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА PDF
Олена Чомахашвілі
КЛЮЧОВІ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПАТЕНТНОЇ РЕФОРМИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я PDF
Оксана Кашинцева
ПРАВОВА ОХОРОНА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬ У КОНТЕКСТІ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС PDF
Володимир Криволапчук, Світлана Филь
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ПАТЕНТНОГО ПРАВА У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ PDF
Олена Бахарева
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЇ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ЗРІЗ РОЗВИТКУ PDF
Олександр Бутнік-Сіверський
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ДОСЛІДНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ PDF
Наталя Чередник
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРІВ НА СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПАТЕНТУВАННЯ В СФЕРІ МЕДИЦИНИ PDF
Олена Пономарьова, Оксана Кашинцева
ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ОПЕРАЦІЙ З НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ PDF
Ігор Кушнір