КЛЮЧОВІ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПАТЕНТНОЇ РЕФОРМИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Автор(и)

  • Оксана Кашинцева НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33731/32018.156009

Ключові слова:

патентна реформа, права людини, доступ до ліків, охорона здоров’я

Анотація

Український уряд почав впроваджувати патентну реформу, спрямовану на досягнен- ня балансу інтересів охорони здоров’я та патентної охорони шляхом введення таких про- гресивних положень Закону України «Про захист прав на винаходи та корисні моделі»: вилучення з об’єктів патентування методів діагностики лікування та хірургічного втру- чання й нових форм відомих фармацевтичних препаратів для протидії низькоякісних патентів, які штучно розширюють патентну монополію на ліки, так звану практику «все життя»; впровадження попередньо-надання та надання після отримання патентних про- цедур опротестування в Патентному відомстві України, коли треті сторони можуть оскар- жити якість патенту, що підлягає наданню; видалення надмірно обтяжливих положень з процедури примусового ліцензування; здійснення додаткового захисту винаходів щодо фармацевтичної продукції на основі тих самих принципів, що й у законодавстві ЄС; що дозволяє проводити підготовчі заходи з регуляторним органом з питань наркотиків для забезпечення раннього входження генеричних продуктів відразу після закінчення тер- міну дії патенту (виняток Bolar).

Біографія автора

Оксана Кашинцева, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

керівник Центру гармонізації прав людини та прав інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук

Посилання

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів та корисних моделей: Проект Закону. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63398.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-26

Номер

Розділ

Статті