DOI: https://doi.org/10.33731/42018.159152

Винахід і корисна модель як об’єкти договірного регулювання

Людмила Работягова

Анотація


У статті розглянуто винахід і корисну модель як об’єкти договору розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Особлива увага приділена визначен­ню чинності патентних прав, обсягу прав, який надається патентом на винахід і патентом на корисну модель забезпеченню надійності правової охорони, тобто ймовір­ності визнання патенту недійсним повністю або частково. Показана необхідність детального дослідження предмета й об’єкта договору перед його укладенням для того, щоби зменшити ризики при його реалізації.

Ключові слова


винахід; корисна модель; об’єкт цивільного договору; обсяг правової охорони; надійність патенту; майнові права інтелектуальної власності

Повний текст:

PDF