№ 4 (2018)

Зміст

Статті

Феномен творчої діяльності в авторському праві PDF
Анна Штефан
Державна програма як системний документ у сфері охорони прав промислової власності PDF
Олена Чомахашвілі
Особливості використання промислового зразка для лікарських засобів PDF
Василіса Писєва
Винахід і корисна модель як об’єкти договірного регулювання PDF
Людмила Работягова
Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності в оборонній сфері PDF
Олександр Зайківський, Олександр Оністрат
Малозначні спори та процедура ESCP: порівняльно-правовий аналіз PDF
Олена Штефан
Технологія блокчейн як об’єкт промислової власності: характеристика патентної активності PDF
Неоніла Артамонова, Еліна Лерантович
Постанови та розпорядження Української РСР про ставки авторського гонорару PDF
Володимир Дроб’язко
Становлення та розвиток трудового права як прояв єдності приватних і публічних начал PDF
Ніна Гетьманцева
Концептуальні основи дослідження виконавчої влади в системі державної влади України PDF
О. Дніпров
Рецензія на монографію Міхайліної Т. «Роль інтегративного потенціалу правосвідомості у реформуванні правової системи» PDF
Олена Орлюк