DOI: https://doi.org/10.33731/62018.162525

Деякі питання захисту права інтелектуальної власності в ЄС: Директива ЄС2004/48/ЕС «Про забезпечення захисту прав інтелектуальної власності»

Андрій Шабалін

Анотація


У статті досліджуються правові й організаційні питання реалізації Директиви ЄС 2004/48/ЕС «Про забезпечення захисту прав інтелектуальної власності» як на загаль­ноєвропейському рівні, так і в законодавстві деяких країн-членів ЄС. Вказується на те, що основним завданням Директиви ЄС 2004/48/ЕС є створення ефективного механізму захисту права інтелектуальної власності на європейському просторі з метою прогресив­ного розвитку інноваційної економки на теренах ЄС. Проаналізовано особливості право- застосовної практики щодо реалізації Директиви ЄС 2004/48/ЕС в деяких країнах-членах ЄС (Угорщини, Австрії та ін.), визначені основні проблемні моменти пов’язані із застосу­ванням положень вищевказаної Директиви, зокрема, звернено увагу на неоднакове розу­міння «додаткових виплат» у деяких країнах-членах ЄС (ФРН, Чехії та ін.). Вказується, що наразі основні положення Директива ЄС 2004/48/ЕС знайшли втілення в законодав­стві більшості країн-членів ЄС, зокрема: Іспанії, Латвії, Литві, Угорщині тощо.


Ключові слова


ЄС; Директива ЄС 2004/48/ЕС; захист права інтелектуальної власно­сті; Європейська Комісія; Суд ЄС; країни-члени ЄС; захист права інтелектуальної влас­ності в ЄС

Повний текст:

PDF