№ 6 (2018)

Зміст

Статті

Порушення у сфері авторського права: некоректне цитування та плагіат PDF
Катерина Семенюк
Експертиза торговельних марок, які суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі PDF
Тетяна Коваленко
Порівняльне дослідження об’єктів авторського права та промислових зразків при проведенні судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності PDF
Ніна Самоловова
Удосконалення державної політики щодо відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності в оборонній сфері PDF
Олександр Зайківський, Олександр Оністрат
Деякі питання захисту права інтелектуальної власності в ЄС: Директива ЄС2004/48/ЕС «Про забезпечення захисту прав інтелектуальної власності» PDF
Андрій Шабалін
Деякі питання застосування чи незастосування медико-технологічних документів як підстава для судового захисту PDF
Олена Штефан
Висновки експертів, патентних повірених та інших фахівців у справах щодо прав на торговельні марки PDF
Катерина Сопова
Директива про повернення культурних об’єктів, незаконно вивезених з території держав-членів ЄС PDF
Надія Федорова
Продовження строку дїї патенту на винахід, об’єктом якого є лікарський засіб PDF
Людмила Работягова, Геннадій Андрощук
Межі дослідження формули винаходу (корисної моделі) при проведенні судової експертизи PDF
Сергій Петренко
Процесуальні питання захисту авторського права в Українській РСР у 30-х роках ХХ ст PDF
Володимир Дроб’язко
Правовий режим електронних документів та електронних підписів: міжнародний і європейський досвід PDF
Руслан Еннан
Ознаки бази даних як об’єкта авторського права PDF
Андрій Петренко
Обмеження прав інтелектуальної власності відповідно до практики Європейського суду з прав людини PDF
Наталія Блажівська
Рецензія на монографію Штефан А. «Вчення про механізм доказування у цивільному судочинстві» PDF
Ольга Сімсон