DOI: https://doi.org/10.33731/42019.175708

«Охоронюваний законом інтерес» щодо конфіденційної інформації (комерційної таємниці та ноу-хау)

Алла Дідук, Галина Юровська

Анотація


Стаття присвячена розгляду питання захисту охоронюваного законом інтересу щодо конфіденційної інформації (комерційної таємниці та ноу-хау). Розкрито розме­жування понять «суб’єктивне право» та «охоронюваний законом інтерес», а також дослідження термінів «інтерес» та «охоронюваний законом інтерес». При цьому автори статті не розглядають «право доступу» до конфіденційної інформації (комерційної таємниці та ноу-хау) як класичне суб’єктивне цивільне право, а саме як «охоронюваний законом інтерес».


Ключові слова


охоронюваний законом інтерес; інтерес; суб’єктивне право; конфіденційна інформація; комерційна таємниця; ноу-хау

Повний текст:

PDF

Посилання


Жуков В. І. Перспективи та актуальні проблеми правової охорони і ринкового використання інтелектуальної власності. Тези доповідей науково-практичного та інформаційно-консультативного семінару (24 лютого 2000 р.). Харків. 2000. 188 с.

Международная передача технологии: правовое регулирование / отв. ред. М. М. Богуславский. Москва: Наука, 1985. 480 с.

Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. Москва : Статут, 2000. 411 с.

Венедиктов А. В. Государственная социалистическая собственность. Ленинград : АН СССР, 1948. 841 с.

Дідук А. Г. Суб’єктивне право та інтерес щодо конфіденційної інформації : матеріали круглого столу «Охоронюваний законом інтерес в цивільному праві та процесі». Харків : ХНУВС, 2006. С. 134−138.

Чалий Ю. І. Конституційне право на житло : суб’єктивне право чи охоронюваний законом інтерес? Реформування житлового законодавства: проблеми та перспективи : зб. наук. праць (за матеріалами круглого столу, м. Харків, 16 грудня 2006 р.). Харків : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2006. 172 с.