№ 4 (2019)

Зміст

Статті

Правова охорона нетипових творів в Україні та інших країнах світу PDF
Ірина Петренко
«Охоронюваний законом інтерес» щодо конфіденційної інформації (комерційної таємниці та ноу-хау) PDF
Алла Дідук, Галина Юровська
Щодо національних інтересів стосовно інтелектуальної власності в процесі євроінтеграції PDF
Олександр Зайківський, Олександр Оністрат
Захист прав інтелектуальної власності Національною поліцією та МВС України PDF
Володимир Криволапчук, Світлана Филь
Проблеми кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності (промислової власності) PDF
Олена Бахарева
Правове регулювання наукових і технопаркових структур Німеччини PDF
Тетяна Постригань
Тенденції розвитку технологій штучного інтелекту: економіко-правовий аспект (ч. 2) PDF
Геннадій Андрощук
Зміна нормативної парадигми трансплантології в Україні: деякі аспекти PDF
Христина Терешко
Підстави виникнення (набуття) майнових прав інтелектуальної власності PDF
Олена Тверезенко