DOI: https://doi.org/10.33731/42019.175710

Захист прав інтелектуальної власності Національною поліцією та МВС України

Володимир Криволапчук, Світлана Филь

Анотація


У статті розкрито зміст діяльності Національної поліції та МВС України як суб’єк­тів правової охорони інтелектуальної власності. Розглянуто структурні підрозділи Національної поліції України та установи у системі МВС України, які уповноважені здійснювати захист прав інтелектуальної власності. Висвітлено види адміністратив­них правопорушень і злочинів проти порушення прав інтелектуальної власності. Конкретизовано основні проблеми, з якими стикаються правоохоронці у боротьбі з контрафактною та піратською продукцією.


Ключові слова


права інтелектуальної власності; захист; порушення прав; Національна поліція України; МВС України

Повний текст:

PDF

Посилання


Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-X. Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. № 51. Ст. 1122.

Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id= 112661&libid=100820&c=edit&_c# (дата звернення: 22.04.2019).

Адміністративні правопорушення в Україні. Статистичний бюлетень. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publzlochin_u.htm (дата звернення: 21.04.2019).

Про Національну поліцію : Закон України від 2 липня 2015 р. № 580-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40–41. Ст. 379.

Про утворення територіального органу Національної поліції: постанова Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 р. № 830. Офіційний вісник України. 2015. № 84. С. 66. Ст. 2810.

Про затвердження Положення про Департамент кіберполіції Національної поліції України : наказ Національної поліції України від 10 листопада 2015 р. № 85.

Департамент кіберполіції Національної поліції України. URL: https://cyberpolice.gov.ua (дата звернення: 23.04.2019).

Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого 1994 р. № 4038-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 28. Ст. 232.

Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 03 листопада 2015 р. № 1343. Офіційний вісник України. 2015. № 92. С. 342. Ст. 3149.

Реєстр атестованих судових експертів. URL: http://rase.minjust.gov.ua (дата звернення: 15.03.2019).

Петренко С. А. Місце судової експертизи у справах із захисту прав інтелектуальної власності та удосконалення судово-експертної діяльності. Інтелектуальна власність в Україні: погляд з ХХІ століття : матеріалами ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 25–26 верес. 2014 р.). Черкаси : Чабаненко, 2014. С. 80–85.

Про затвердження Порядку присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України : наказ Міністерства юстиції України від 30 грудня 2011 р. № 3660/5. Офіційний вісник України. 2012. № 3. С. 151. Ст. 105.

Про затвердження Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз : постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2008 р. № 595. Офіційний вісник України. 2008. № 49. С. 33. Ст. 1585.

Реєстр методик проведення судових експертиз. URL: http://rmpse.minjust.gov.ua (дата звернення: 15.03.2019).

Дорожко Г. К. Судовий експерт у сфері інтелектуальної власності. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2014. № 1 (10). Т. 2. С. 116–120.

Штефан А. С. Судова експертиза об’єктів авторського права : проблемні питання незалежності експерта. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2009. № 3. С. 72–80.

Охромєєв Ю. Г. Деякі аспекти проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність. 2009. № 1 (27).

Про визнання такими, що втратили чинність, накази Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 4 березня 2015 р. № 235. URL: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/3635- (дата звернення: 23.04.2019).

До листа МОН від 25 вересня 2015 р. № 1/10-3263 : доручення Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2015 р. № 35364/8/1-15.

В Україні на базі національної академії внутрішніх справ готуватимуть спеціалістів по боротьбі з кіберзлочинністю та піратством. URL: http://mvs.gov.ua/ua/news/6544_V_Ukraini_na_bazi_Nacionalnoi_akademii_vnutrishnih_sprav_gotuvatimut_specialistiv_po_borotbi_z_kiberzlochinnistyu_ta_piratstvom.htm (дата звернення: 23.04.2019).