DOI: https://doi.org/10.33731/42019.175714

Зміна нормативної парадигми трансплантології в Україні: деякі аспекти

Христина Терешко

Анотація


Проведено аналіз нормативних змін у трансплантології, пов’язаних із прийняттям Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині». Розкрито право неповнолітніх осіб бути донорами гемопоетичних стовбурових клітин за умови їх поінформованості та отримання від них згоди. Досліджено законодавчі положення про порядок отримання згоди та відмови від трансплантації донорами та їхніми законними представниками.


Ключові слова


трансплантація; донор; гемопоетичні стовбурові клітини; анатоміч¬ні матеріали; інформація; згода на донорство; трансплант-координатор

Повний текст:

PDF

Посилання


Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині : Закон України від 17.05.2018 р. № 2427. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2427-19.

Про стандарти якості і безпеки людських органів призначених для трансплантації : Директива №2010/45/ЕС Європейського парламенту і Ради Європи від 07.07.2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b38.

Деякі питання реалізації Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» : постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 р. № 1211. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1211-2018-%D0%BF.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині : Закон України від 28.02.2019 р. № 2694. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-19.