ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО РЕЗУЛЬТАТУ ВИНАХОДУ (КОРИСНОЇ МОДЕЛІ) ПРИ ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОІВ

Автор(и)

  • Олександр Жихарев НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33731/52019.186325

Ключові слова:

судово-експертне дослідження, винахід, корисна модель, технічний результат, технічне завдання, критерії патентоздатності

Анотація

Технічний результат є категорією, яка використовується при дослідженні багатьох питань судової експертизи винаходів і корисних моделей. У першій частині статті виконано аналіз випадків, коли технічний результат повинен бути розглянутий для
відповіді на питання, поставлені перед судовим експертом. У другій частині статті проаналізовано випадки, коли в описі винаходу (корисної моделі), який надано на дослідження, прямо не зазначено технічний результат як такий. Особливо це стосується описів до патентів, виданих за заявками закордонних заявників, у законодавстві держав яких відсутня вимога до заявника зазначати технічний результат. Як правило, у таких заявках зазначене тільки завдання (проблема), на вирішення якого спрямоване технічне рішення, запатентоване згідно з винаходом або корисною моделлю.
Проте «завдання» і «технічний результат» є різними категоріями відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Тому в ході проведення судової експертизи може виникнути проблема, коли судовий експерт сам визначає технічний результат як окрему категорію. Таке визначення можливе на підставі завдання винаходу (корисної моделі) та іншої інформації з опису. У цій статті зазначено можливі випадки проведення дослідження винаходу (корисної моделі) за відсутності зазначення технічного результату в рамках судової експертизи ОІВ.

Біографія автора

Олександр Жихарев, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

науковий співробітник, атестований судовий експерт з
питань інтелектуальної власності,
патентний повірений України

Посилання

Методика проведення судової експертизи, пов’язаної з винаходами та корисними моделями (універсальна) Міністерства юстиції України, схвалена 6 лютого 2009 року рішенням координаційної ради Міністерства юстиції України, реєстр. №13.3.01.

Про охорону прав на винаходи та корисні моделі : Закон України № 3769-XII (3769-12) від 23 грудня 1993 року. Відомості Верховної Ради. 1994. № 7. Ст. 33.

Про судову експертизу : Закон України ю ВР № 4038а-XII від 25 лютого 1994. Відомості Верховної Ради. 1994. № 28. Ст. 233.

Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України № 22 від 22 січня 2001 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0173-01.

Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України № 197 від 15 березня 2002 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0364-02.

Тофило А. В. Экспертиза объектов промышленной собственности: заявки на изобретения и полезные модели. Конспект лекций. Киев: Институт интелект. собст. и права, 2004. 176 с.

Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель), схвалені Рішенням Колегії Державної служби інтелектуальної власності України від 18 березня 2014 року (протокол № 9) та затверджені наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» № 91 від 7 квітня 2014 року. URL: https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rekom-vynakhid-2017.pdf.

Пантелеев М.В. Задача и технический результат. Патентный поверенный. № 3/2013. URL : http://www.patentinfo.ru/issue/3p_13.html.

The European Patent Convention, 16th edition/June 2016. URL: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc.html. 10. Regulations under the PCT (as in force from July 1, 2019), WIPO. URL: https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/pct_regs.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-31

Номер

Розділ

Статті